Fatass Journal... 2021#288 - October 15

in Actifit2 months ago

DSC_0596.JPG

Brukselskie korki wyssały dziś ze mnie całą energię. Tak się złożyło, że po raz drugi w tym tygodniu musiałem jechać do Brukseli, tym razem na niesławny Molenbeek. Córka miała dziś zajęcia na uniwersytecie więc zaproponowałem jej, że może zabrać się ze mną. Dobrze, że nie wpadłem na pomysł, że ją podwiozę pod uczelnię i pojadę załatwiać swoje sprawy, tylko podwiozłem ją do stacji metra Bruxelles-Ouest skąd pojechała na uczelnię a ja w swoją stronę. Miała tylko dwie godziny wykładów, więc uznałem, że poczekam na nią i razem wrócimy. Planowałem, że te dwie godziny spędzę na spacerze w Plaine de jeux Bois de la Cambre - parku w pobliżu jej uczelni. Nie spodziewałem się, że ponad godzinę zajmie mi przedzieranie się około 8 kilometrów przez zakorkowane centrum miasta. Kiedy dotarłem na Ixelles to już straciłem ochotę na dłuższy spacer, zresztą za pół godziny córka miała skończyć. Tak mnie ta cała podróż zmęczyła, że po powrocie do Mons na nic nie miałem ochoty, dobrze, że dopiero jutro startuje #POLIAC, bo dziś musiałby poddać walkę.

DSC_1898.JPG

[ENG] Brussels traffic jams sucked all the energy out of me today. It happened that I had to go to Brussels for the second time this week, this time to the infamous Molenbeek. My daughter had a class at university today so I suggested she could come with me. It's a good thing I didn't get the idea of dropping her off at the university and going to do my things, I just dropped her off at the Bruxelles-Ouest metro station from where she went to the university and I went my way. She only had two hours of lectures, so I decided that I would wait for her and we would return together. I planned to spend those two hours walking in the Plaine de jeux Bois de la Cambre, a park near her university. I did not expect that it would take me more than an hour to wade about 8 kilometres through the jammed city centre. By the time I reached Ixelles, I had already lost the will to walk any longer, after all, my daughter was to finish in half an hour. I was so tired that I didn't feel like doing anything once I got back to Mons. It's a good thing that #POLIAC doesn't start until tomorrow, as I would have had to give up the fight today.

DSC_1385.JPG


Piotr A. Marszalek.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 3742,26 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking2734,13 km (6,80 km)
Kolarstwo / Rower MTB806,03 km
Jogging / Bieganie202,10 km

POLIAC.png


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


12571
Daily Activity, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 323.5289 AFIT tokens for your effort in reaching 12571 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 26.26% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
... and 11 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 234.3689 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 58134.78
ETH 4688.92
BNB 639.71
SBD 7.37