Fatass Journal... 2021#291 - October 18

in Actifitlast month

20211017_161727.JPG

Wczoraj po raz pierwszy od dłuższego czasu nie zrobiłem żadnego zdjęcia w ciągu dnia. Przed południem wyszedłem do sklepu, ale poszedłem okrężną drogą, bo nie wiedziałem, czy dobra pogoda utrzyma się do wieczora. Prognozy zapowiadały deszcz, jednak prognozy mają to do siebie, że czasami nie sprawdzają się. Idąc wzdłuż cmentarza zauważyłem niecodzienny na belgijskie realia widok - para starszych ludzi zaopatrzona w sprzęt do sprzątania (szczotka, grabie, haczka i baniak z wodą) wchodziła na cmentarz. W Polsce taki widok nikogo nie dziwi, szczególnie dwa tygodnie przed 1 listopada, ale w Belgii jest to niecodzienny widok, gdyż nie ma tu kultu nagrobków i perfekcyjnej czystości wokół grobów bliskich. Co lepsze nie rozstrzygnę, ale ja wolę wejść na stary cmentarz, gdzie podniszczone zrębem czasu nagrobki mają szczególny urok, a nie po takim gdzie strach postawić stopy na świeżo zagrabionej parceli 2-3 metry wokół pomnika.

[ENG] Yesterday, for the first time in a long time, I didn't take any photos during the day. I went to the shop before noon, but I took a long detour because I did not know if the good weather would last until the evening. The forecasts said it would rain, but forecasts are sometimes wrong. Walking along the cemetery, I noticed an unusual scene in Belgium - a couple of elderly people equipped with cleaning tools (a brush, a rake, a hook and a can of water) were entering the cemetery. In Poland, such a scene does not surprise anyone, especially two weeks before the 1st of November, but in Belgium it is an unusual sight as there is no cult of gravestones and perfect cleanliness around the graves of loved ones. I can't say which is better, but I prefer to go to an old cemetery, where tombstones destroyed by the ravages of time have a special charm, rather than one where one is afraid to set foot on a freshly ploughed plot 2-3 metres around a monument.


Podczas niedzielnego spaceru trafiłem na samotny nagrobek na skraju lasu w okolicach Mesvin. Okazało się, że jest to grób Gabriela Ottelet, mieszkańca Mesvin i członka miejscowego ruchu oporu zamordowanego przez patrol gestapo w nocy z 4 na 5 czerwca 1944 roku, czyli dzień przed początkiem operacji Overlord, trzy miesiące później wojska aliantów wyzwalały Mons. Niestety nie mogłem nic więcej znaleźć o jego historii. Nagrobek postawiony jest w miejscu śmierci.

[ENG] During a Sunday walk, I came across a lone gravestone at the edge of a forest near Mesvin. It turned out to be the grave of Gabriel Ottelet, a Mesvin resident and member of the local resistance who was murdered by a Gestapo patrol on the night of 4-5 June 1944, the day before the start of Operation Overlord, three months after Allied troops liberated Mons. Unfortunately, I could not find anything more about his story. The gravestone is erected on the spot where he died.

20211017_152818.JPG

20211017_152824.JPG

Korzystając z dobrej pogody wyszedłem wieczorem potruchtać. Kiedy uruchomiłem mojego Garmina w opcji bieg, pokazała mi się sugestia treningu - 43 minuty jogginu w tempie około 8 min/km. Z jednej stronie uznałem to za zbyt wolne tempo, ale z drugiej strony sama idea budowania wytrzymałości spodobała mi się. Pomyślałem, że w tym wypadku nie będę myślał o dystansie tylko skupię się na czasie. W spokojnym tempie pokonywałem dystans, nie myśląc o nim, co okazało się bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż bez większego problemu przetruchtałem blisko siedem kilometrów. A tydzień temu pięć kilometrów było granicą trudną do pokonania. W systematyczności jest klucz do sukcesu, a lepsze wyniki będą owocami tej pracy.

[ENG] Taking advantage of the good weather I went out for a jog in the evening. When I started my Garmin in the run option, it showed me a workout suggestion - 43 minutes of jogging at a pace of about 8 min/km. On the one hand, I thought this was too slow a pace, but on the other hand, the very idea of building endurance appealed to me. I thought that in this case I wouldn't think about the distance just focus on the time. I covered the distance at a leisurely pace, not thinking about it, which turned out to be a very good solution, as I ran nearly seven kilometres without much trouble. And a week ago, five kilometres was the limit that was difficult to overcome. Regularity is the key to success, and better results will be the fruit of this work.

20211017_162419.JPG

screenshot-www.strava.com-2021.10.18-22_46_54.png


Piotr A. Marszalek.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 3822,54 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking2764,83 km (9,30 km)
Kolarstwo / Rower MTB849,45 km
Jogging / Bieganie208,26 km (6,16 km)

POLIAC.png

LEAGUE ONE:

Round 217/10/2021Results
@masoom@pagane31181 - 23435
@bucipuci@flaxz17245 - 21255
@sk1920@practicaleric24303 - 25555
@davidesimoncini@browery0 - 30598
@cezary-io@ptaku23535 - 0
@pjansen@venan13678 - 18332
@mariya36@manuvert22465 - 23528
@homesteadlt@ilodz24hd13335 - 911
@merthin@grecki-bazar-ewy26747 - 15310

Choroba uziemiła @ilodz24hd na dobre, trzymam kciuki za szybki powrót do zdrowia i do rywalizacji. Debiutujące w wyższej lidze (@pagane i @mariya36) w drugiej rundzie miały trudne zadanie, bo na ich drodze stanęli starzy wyjadacze - @masoom i @manuvert, tym razem doświadczenie wzięło górę. Niecodziennej sytuacji doświadczył @browery bo dwóch pierwszych kolejkach jego rywale poddali mecze. Niepotrzebne poświęcenie ze strony rywali, walka jest ciekawsza, gdy rywal podejmuje rękawicę. Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @masoom (najlepszy wynik) i @sk1920 (najlepszy wynik przegranego).

[ENG] Illness has grounded @ilodz24hd for good, keeping my fingers crossed for a speedy recovery and return to competition. Debutants in a higher league (@pagane and @mariya36) in the second round had a difficult task, because on their way stood veterans - @masoom and @manuvert, this time the experience took over. An unusual situation was experienced by @browery because in the first two rounds their rivals gave up matches. Unnecessary sacrifice on the part of rivals, the fight is more interesting when the rival takes up the gauntlet. 100 AFIT prizes for activity go to: @masoom (best score) and @sk1920 (best loser score).

#PlayerPointsForAgainst
1@masoom66421744187
2@manuvert66388842627
3@browery6586290
4@merthin65184825651
5@venan64648336203
6@cezary-io64109315532
7@pagane36600356297
8@practicaleric34808052454
9@flaxz34141757605
10@grecki-bazar-ewy32703837134
11@davidesimoncini31966530598
12@homesteadlt31333520576
13@mariya3603799741086
14@sk192003464450656
15@pjansen03443051368
16@bucipuci02763232983
17@ilodz24hd02602755903
18@ptaku0051566

Tomorrow's Today's pairs:

Round 419/10/2021
@masoom@practicaleric
@flaxz@browery
@pagane@ptaku
@bucipuci@venan
@sk1920@manuvert
@davidesimoncini@ilodz24hd
@cezary-io@grecki-bazar-ewy
@pjansen@merthin
@mariya36@homesteadlt

Full schedule of games here.

LEAGUE TWO:

Round 217/10/2021Results
@stefannikolov@notak11122 - 11077
@asia-pl@racibo17041 - 15829
@ykretz.sports@romualdd3802 - 7061
@krakonos@hivebg5674 - 16086
@ervin-lemark@kiel9124701 - 0
@sandraa1@dirkzett10038 - 2600
@soluce07@giulius9279 - 20260
@cryptospa@matthew116751 - 10479
@zimnaherbata@davidthompson5716873 - 10370

Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @ervin-lemark (najlepszy wynik) i @racibo (najlepszy wynik przegranego).

[ENG] The 100 AFIT activity awards go to: @ervin-lemark (best score) and @racibo (best loser score).

#PlayerPointsForAgainst
1@hivebg64214116586
2@ervin-lemark64126112593
3@zimnaherbata63212119376
4@sandraa16260862600
5@romualdd61911912820
6@racibo33064130654
7@cryptospa32934427039
8@asia-pl32404925850
9@stefannikolov32203437132
10@notak32176611122
11@matthew132050023759
12@giulius32026019968
13@davidthompson5732002623307
14@dirkzett01621324850
15@krakonos01468031334
16@ykretz.sports01023616717
17@soluce070927936308
18@kiel910901836759

Tomorrow's Today's pairs:

Round 419/10/2021
@stefannikolov@romualdd
@racibo@hivebg
@notak@kiel91
@asia-pl@dirkzett
@ykretz.sports@giulius
@krakonos@matthew1
@ervin-lemark@davidthompson57
@sandraa1@zimnaherbata
@soluce07@cryptospa

Full schedule of games here.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


18/10/2021
27699
Daily Activity, Jogging, Running, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 585.556 AFIT tokens for your effort in reaching 27699 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 27.28% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
... and 27 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 496.3960 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54525.21
ETH 4099.56
BNB 597.08
SBD 7.03