Fatass Journal... 2021#292 - October 19

in Actifitlast month

DSC_0929-EFFECTS.jpg

Długo czekałem na ten dzień, dokładnie ponad półtora roku. W zeszłym tygodniu wreszcie po długiej uruchomiono prysznice, dzięki temu mogłem zrobić trening w czasie przerwy na lunch. Miałem już dość tych substytutów w postaci spacerów, bo nawet półtoragodzinny spacer nie zastąpi 40 minut intensywnej aktywności. Po tak długiej przerwie z niepokojem szedłem do szatni w siłowni, gdzie miałem swoją szafkę. Obawiałem się, czy dam radę ją otworzyć, bo zapomniałem kodu, a także co w niej zastanę, bo nie pamiętałem czy coś w niej zostawiłem. Okazało się, że uporałem się z kodem, a w szafce nie było tragedii bo nie zostawiłem tam nic oprócz pary butów do biegania i kilku kosmetyków.

[ENG] I have been waiting for this day for a long time, over a year and a half to be exact. Last week the showers finally started up after a long one, so I could do my workout during my lunch break. I had had enough of these substitutes in the form of walks because even an hour and a half walk is no substitute for 40 minutes of intense activity. After such a long break, I was anxious to go to the gym locker room where I had my locker. I was afraid whether I would be able to open it, as I had forgotten the code, and also what I would find in it, as I did not remember whether I had left anything in it. It turned out that I managed with the code, and the locker was not a tragedy because I left nothing there except for a pair of running shoes and some cosmetics.

20211019_124911.JPG

Szybko przebrałem się i ruszyłem na trasę biegową wokół bazy. Pierwszy kilometr był zdecydowanie zbyt szybki na moje obecne możliwości, ale to przez to, że cieszyłem się, że mogę znów biegać w czasie przerwy w pracy. Dalej nieco wyhamowałem, bo we wcześniejszym tempie nie wytrzymałbym całego dystansu. Z doświadczenia wiem, że taki sposób spędzania przerwy w pracy bardzo dobrze na mnie działa.

[ENG] I quickly changed and set off on the running route around the base. The first kilometre was far too fast for my current abilities, but that was because I was happy to be running again during my break at work. Further on I slowed down a bit as at my earlier pace I wouldn't have lasted the whole distance. I know from experience that this way of spending my break at work works very well for me.

screenshot-www.strava.com-2021.10.20-10_16_57.png


Piotr A. Marszalek.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 3827,97 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking2764,83 km (7,50 km)
Kolarstwo / Rower MTB849,45 km
Jogging / Bieganie213,69 km (5,43 km)

POLIAC.png

LEAGUE ONE:

Round 318/10/2021Results
@masoom@ptaku26772 - 14316
@browery@venan27699 - 21565
@practicaleric@manuvert30033 - 33580
@flaxz@ilodz24hd23254 - 12199
@pagane@grecki-bazar-ewy38757 - 14888
@bucipuci@merthin56521 - 26505
@sk1920@homesteadlt20743 - 6331
@davidesimoncini@mariya368756 - 27844
@cezary-io@pjansen21039 - 15466

Po raz pierwszy w tej edycji opublikowano 100% raportów, średnia kolejki też jest rekordowa, ale stać nas na więcej. Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @bucipuci (najlepszy wynik) i @practicaleric (najlepszy wynik przegranego).

[ENG] For the first time in this edition, 100% of the reports have been published, the queue average is also a record, but we can afford more. The 100 AFIT awards for activity go to: @bucipuci (best score) and @practicaleric (best loser score).

#PlayerPointsForAgainst
1@manuvert99746872660
2@masoom99098958503
3@browery98632821565
4@cezary-io96213230998
5@pagane610476071185
6@merthin67835382172
7@venan66804863902
8@flaxz66467169804
9@bucipuci38415359488
10@practicaleric37811386034
11@mariya3636584149842
12@sk192035538756987
13@grecki-bazar-ewy34192675891
14@davidesimoncini32842158442
15@homesteadlt31966641319
16@pjansen04989672407
17@ilodz24hd03822679157
18@ptaku01431678338

Tomorrow's Today's pairs:

Round 520/10/2021
@masoom@ilodz24hd
@manuvert@grecki-bazar-ewy
@venan@merthin
@ptaku@homesteadlt
@browery@mariya36
@practicaleric@pjansen
@flaxz@cezary-io
@pagane@davidesimoncini
@bucipuci@sk1920

Full schedule of games here.

LEAGUE TWO:

Round 318/10/2021Results
@stefannikolov@dirkzett14385 - 19097
@kiel91@giulius16390 - 21321
@hivebg@matthew123087 - 10446
@romualdd@davidthompson5713026 - 12815
@racibo@zimnaherbata19167 - 21607
@notak@cryptospa6854 - 9551
@asia-pl@soluce0712669 - 7399
@ykretz.sports@sandraa13874 - 18163
@krakonos@ervin-lemark10643 - 18014

Podobnie jak w League One, tu również po raz pierwszy w tej edycji opublikowano 100% raportów, dodatkowo odnotowano najwyższą średnią (znacznie wzrosła w stosunku do poprzednich kolejek). Debiutanci radzą sobie bardzo dobrze, szczególnie @romualdd może mówić od dużym szczęściu, tym razem był lepszy od rywala o... 200 kroków. Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @hivebg (najlepszy wynik) i @racibo (najlepszy wynik przegranego).

[ENG] As in League One, here also for the first time in this edition 100% of reports were published, in addition the highest average was recorded (significantly increased compared to previous rounds). Debutants are doing very well, especially @romualdd can talk about great luck, this time he was better than his rival by... 200 steps. The 100 AFIT awards for activity go to: @hivebg (best score) and @racibo (best loser score).

#PlayerPointsForAgainst
1@hivebg96522827032
2@ervin-lemark95927523236
3@zimnaherbata95372838543
4@sandraa19442496474
5@romualdd93214525635
6@giulius64158136358
7@cryptospa63889533893
8@asia-pl63671833249
9@racibo34980852261
10@stefannikolov33641956229
11@dirkzett33531039235
12@davidthompson5733284136333
13@matthew133094646846
14@notak32862020673
15@kiel9102540858080
16@krakonos02532349348
17@soluce0701667848977
18@ykretz.sports01411034880

Tomorrow's Today's pairs:

Round 520/10/2021
@davidthompson57@racibo
@matthew1@romualdd
@giulius@hivebg
@dirkzett@kiel91
@stefannikolov@ervin-lemark
@sandraa1@krakonos
@soluce07@ykretz.sports
@cryptospa@asia-pl
@zimnaherbata@notak

Full schedule of games here.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


19/10/2021
27429
Daily Activity, Jogging, Running, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 613.7248 AFIT tokens for your effort in reaching 27429 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 27.27% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
... and 28 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 520.5648 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 58134.78
ETH 4688.92
BNB 639.71
SBD 7.37