Fatass Journal... 2021#327 - November 24

in Actifit2 months ago

24-00.jpg

Dziś był czas na leśną przygodę. Doskonała pogoda, której szkoda by było zmarnować. Wspólnie z małżonką wybraliśmy się do pobliskiego lasu w Havre na marsz z kijkami. Ostatni raz wspólnie chodziliśmy na wiosnę, później ona wyjechała do Polski, gdzie miała dwie koleżanki z któym wspólnie maszerowały z kijkami wokół jeziora Sajmino. Nie raz to nawet dwa razy dziennie, bo jedna miała czas rano, a druga po południu. Ja natomiat chodziłem z kijkami sam, bo kiedy spacerowałem z kolegą to bez kijków.

24-01.jpg

24-02.jpg

Dużo liści na ścieżkach, więc my również zostaliśmy szurami :) W jednym miejscu nie zauważyłem dużego kamienia schowanego pod liścmi i... wzbogaciłem cichy i spokojny belgijski las, głośną i siarczystą wiązanką polskich przekleństw. Dobrze, że nie było nikogo w okolicy.

24-03.jpg

24-04.jpg

Fotki z piątkowego spaceru po centrum Mons. / Photos from Friday's walk through the centre of Mons.


Piotr A. Marszalek.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 4147,08 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking3015,09 km (6,7 km)
Kolarstwo / Rower MTB912,27 km
Jogging / Bieganie219,72 km

POLIAC.png

6 season #POLIAC will be back on 1 January 2022.

Wciąż dopracowuję pomysły odnośnie kwalifikacji dla nowych i powracających uczestników. Myślę, że w pierwszej kolejności będę brał pod uwagę regularność raportów, a następnie osiągane wyniki. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do zabawy zapraszam do zgłaszania się, można to zrobić pod tym postem.

[ENG] I am still refining ideas about qualifications for new and returning participants. I think I will take into account the regularity of reports first and then the results achieved. If anyone would like to join in the fun I invite you to apply, you can do so under this post.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


24/11/2021
13629
Daily Activity, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 552.8631 AFIT tokens for your effort in reaching 13629 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 29.10% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
... and 25 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 466.4531 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 37533.39
ETH 2529.12
USDT 1.00
SBD 4.17