Fatass Journal... 2021#329 - November 26

in Actifit2 months ago

26-00.jpg

Dziś dla odmiany ruszyliśmy na kijki rano, i była to dobra decyzja bo później rozpadało się i było bardzo nieprzyjemnie. Tym razem wybraliśmy się na marsz po wzniesieniu Mont Pansiel, mieliśmy ściśle określony czas na marsz, ograniczony przez czas prania w pralni publicznej. Około 45 minut wystarczyło żeby się rozruszać. Resztę dnia spędziliśmy w domu na świątecznych porządkach.

26-01.jpg

26-02.jpg

26-03.jpg

26-04.jpg


Piotr A. Marszalek.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 4160,38 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking3028,39 km (8,20 km)
Kolarstwo / Rower MTB912,27 km
Jogging / Bieganie219,72 km

POLIAC.png

6 season #POLIAC will be back on 1 January 2022.

Wciąż dopracowuję pomysły odnośnie kwalifikacji dla nowych i powracających uczestników. Myślę, że w pierwszej kolejności będę brał pod uwagę regularność raportów, a następnie osiągane wyniki. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do zabawy zapraszam do zgłaszania się, można to zrobić pod tym postem.

[ENG] I am still refining ideas about qualifications for new and returning participants. I think I will take into account the regularity of reports first and then the results achieved. If anyone would like to join in the fun I invite you to apply, you can do so under this post.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


26/11/2021
14731
Daily Activity, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 507.4693 AFIT tokens for your effort in reaching 14731 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 28.82% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Friend Ranker - L2
+ 1.5 User Rank
Thanks to your friend @kpreddy
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
... and 24 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 429.0593 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35791.37
ETH 2504.93
USDT 1.00
SBD 4.00