Rituál. / Ritual.

in Actifitlast year (edited)

Každý tomu říká jinak. Někdo "Zvyk", jiný "Rutina" a další zase jinak. Podstatné je, jak se kdo u této více či méně pravidelné činnosti cítí a při jaké příležitosti ji provádí.

Everyone calls it differently. Someone "Habit", another "Routine" and others differently. What matters is how who feels at this more or less regular activity and on what occasion it does.

Today began for me quite banal and had an ordinary course. But as time went on he was given another breath. What was already in the "air" for two days culminated at 18:47 (Prague). The exact full moon came.

In the afternoon a few preparations had to be made. On a walk with dogs, when I managed to capture these fleeting moments,
IMG_20200309_174755.jpg

I picked up fresh pine resin. Upon arriving home, I pulled out my "lab" equipment and started preparing the cleaning compound. Oak sawdust, resin, a pinch of tobacco, a little rosemary, lavender essence, and pulverized charcoal are the ingredients from which I made my home cleansing incense.
IMG_20200309_192617_BURST19.jpg

At the time of the full moon, Sue put the nut of incense in the censer and lit it. With a smoldering censer, she walked through the house to clean it with energy-based smoke. After the energy purification of the house, it was the turn of its inhabitants. An hour after the full moon our ritual ended.

Dnešní den pro mne začal celkem banálně a měl i obyčejný průběh. S přibývajícím časem však dostával jiný nádech. To, co bylo již dva dny ve "vzduchu", vyvrcholilo v 18:47 (Praha). Nastal přesný úplněk.

Odpoledne bylo třeba učinit pár příprav. Na procházce se psy, kdy se mi podařilo zachytit tyto prchavé okamžiky,
IMG_20200309_174743.jpg

jsem si nasbíral čerstvou pryskyřici borovic. Po příchodu domů jsem vytáhl své "laboratorní" vybavení a začal připravovat očistnou směs. Dubové piliny, pryskyřice, špetka tabáku, trochu rozmarýnu, levandulová esence a na prášek rozdrcené dřevěné uhlí, jsou ingredience, z kterých jsem vytvořil domácí očistné kadidlo.
IMG_20200309_192705_BURST13.jpg

V čase úplňku Sue vložila oříšek kadidla do kadidelnice a zapálila ho. S doutnající kadidelnicí prošla celý dům, aby ho energeticky vonným dýmem pročistila. Po energetické očistě domu přišla řada i na jeho obyvatele. Hodinu po úplňku byl náš rituál ukončen.

k3.gif


33811
Daily Activity, Moving Around Office, Walking

Sort:  

Pěkně to provonělo obydlí. :-)
!trdo
!COFFEEA
!BEER

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.04228200 TRDO & @garygeo1 will get 0.02818800 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Trochu kouře, ale nikdo neprotestoval :-)
!BEER

Tak to je hlavní. :-)

Díky pane :-)
!COFFEEA

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.26371575 TRDO & @krakonos will get 0.17581050 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA

Není zač ;)

!BEER

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 4.10032125 TRDO & @jjprac will get 2.73354750 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

coffeea Lucky you @jjprac here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Congratulations @jjprac, 4.97% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @bucipuci!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

coffeea You need to own more COFFEEA (5 COFFEEA in your wallet allows you to send 1 TOKEN per day)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 265.496 AFIT tokens for your effort in reaching 33811 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 3.77% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 188.2060 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Taky bych potřeboval takovou chvilku
!trdo
!coffeea
!shop

Congratulations @zirky, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.00619650 TRDO & @zirky will get 0.00413100 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

A co ti v tom brání? Pokud chceš, určitě si čas najdeš :-)
!BEER

Jistě bych našel důvody proč nemohu. Avšak tyto důvody by mohli být tak stejně výmluvou proč nemohu.
Ano, je to jen na mě!


Hey @zirky, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

你好鸭,bucipuci!

@zirky给您叫了一份外卖!

@garygeo1 garygeo1 迎着沙尘暴 开着宝马 给您送来
女王节快乐~

吃饱了吗?跟我猜拳吧! 石头,剪刀,布~

如果您对我的服务满意,请不要吝啬您的点赞~
@onepagex

coffeea You need to own more COFFEEA (5 COFFEEA in your wallet allows you to send 1 TOKEN per day)

Congratulations @bucipuci, your post successfully recieved 4.49944875 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.1758105 TRDO curation
@jjprac earned : 2.7335475 TRDO curation
@zirky earned : 0.004131 TRDO curation
@davidesimoncini earned : 0.0579555 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.028188 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

You need to stake more BEER (6 staked BEER allows you to call BEER one time per day)


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @garygeo1 for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

skvělý rituál! :)
!BEER

:-). Dá se použít i při jiných příležitostech. Třeba při energetickém čištění aury.
!BEER


Hey @janathedreamer, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Why not a !trdo ?

Posted using Partiko Android

Congratulations @davidesimoncini, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.08693325 TRDO & @davidesimoncini will get 0.05795550 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

It was very nice :-)
Thanks.

According to the Bible, Graven Images: Should You Worship These According to the Bible?

Watch the Video below to know the Answer...

(Sorry for sending this comment. We are not looking for our self profit, our intentions is to preach the words of God in any means possible.)


Comment what you understand of our Youtube Video to receive our full votes. We have 30,000 #SteemPower. It's our little way to Thank you, our beloved friend.
Check our Discord Chat
Join our Official Community: https://steemit.com/created/hive-182074