My Actifit Report Card: September 14 2020

in Actifitlast month

Ogólnie rzecz biorąc, to szału nie ma.

Szpej leży, i czeka aż mi wrócą chęci do roboty.

Młody, po tygodniu pobytu w szkole przyniósł do domu katar, i oczywiście zaraził mnie. W weekend, zamiast śmigać na zmodernizowanym rowerze, walczyłem z przeziębieniem.

Wczoraj wymieniłem jedynie klocki z przodu, i pojechałem na krótki spokojny kurs, by przetestować hamulce.

Jak to mawiają "leczony katar trwa tydzień, a nie leczony - 7 dni", więc wygląda na to, że w tym tygodniu pozostają mi jedynie light'owe przejażdżki koło domu.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


12264
Cycling, Daily Activity

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 52.125 AFIT tokens for your effort in reaching 12264 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 28.46% upvote via @actifit account. 27.96% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Friend Ranker - L3
+ 2 User Rank
Thanks to your friend @sk1920
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12779.98
ETH 393.60
USDT 1.00
SBD 0.99