My Actifit Report Card: September 16 2020

in Actifitlast month

Fajne maskowanie ma ta ćma.

Korzystam z ostatnich dni ładnej pogody.
Ponoć od jutra ma przyjść zimno.

Katar nie odpuszcza, ale zmienił postać, i jest do wytrzymania.

Syn zaczął się jarać trikami rowerowymi.
Wiele pracy przed nim, ale niech próbuje.

Przy okazji okazało się, że trik, który wykonywałem za dawnych lat, nazywa się bunny hop.

Mimo kilkunastoletniej przerwy, pamięć mięśniowa nie zawiodła, i udało się oderwać rower od ziemi 😎

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


12121
Cycling, Daily Activity

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 57.82 AFIT tokens for your effort in reaching 12121 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.58% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Boosts increased your AFIT earnings by 6.1950 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.027
TRX 0.03
STEEM 0.16
JST 0.027
SBD 1.00