My Actifit Report Card: November 20 2020

in Actifit2 months ago

Pytałem przedwczoraj, czy macie jakieś pomysły na zainwestowanie kilku luźnych $ w coiny.

Podpowiedzi nie uzyskałem, ale wpadł mi do głowy pewien odłożony do szuflady pomysł.

Od dawna korzystam z aplikacji Actifit. Wymieniałem tokeny Afit na upvota od aplikacji, ale w związku z długą kolejką, upvot pojawiał się co 3 lub 4 dni.

Rozwiązaniem tego problemu był zakup tokenów AFITX, które gwarantują automatyczne przeniesienie się w okolice szczytu kolejki 😁
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


10745
Daily Activity, Photowalking, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 65.9708 AFIT tokens for your effort in reaching 10745 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.64% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Boosts increased your AFIT earnings by 7.0683 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 36233.07
ETH 1241.14
USDT 1.00
SBD 3.28