Zna ktoś aplikację sMiles? Satoshi za życie 😉

in Actifit2 months ago

Zalogowałem się dziś do aplikacji sMiles.

W skrócie ma ona wynagradzać użytkownika za codzienną aktywność, podobnie jak Actifit.

O ile dobrze rozumiem, to
aplikacja łączy się z Twoim kontem Google i sczytuje dzienną aktywność.

Prawda jest taka, że i tak wszędzie chodzimy z telefonem, i jesteśmy śledzeni na każdym kroku (choćby korzystając z Endomondo podczas biegania/jeżdżenia na rowerze), więc można spróbować uzyskać z tego jakąś dodatkową korzyść.

Wynagrodzenie będzie wypłacane w satoshi, i przesyłane za pomocą lighthing network. Aplikacja poleca do tego portfel "Wallet of Satoshi".

Wypłata jest możliwa od 10.000 satoshi.

Na dzień dzisiejszy są to dosłownie grosze.
Najlepszy zawodnik uzyskał dziś wynik 545 satoshi, co daje kwotę 0.12 zł (licząc po aktualnym kursie).

Ja zabawę rozpocząłem z samo południe. Jutro wieczorem dam znać, jaki miałem wynik z całego dnia.

p. s.
Oczywiście, jak wszędzie, tak i w tej aplikacji można udostępniać kod referencyjny. Jeśli ktoś będzie miał ochotę skorzystać, to proszę bardzo, mój kod to ptaku817


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


6282
Chasing Pokemons, Daily Activity

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 50.5709 AFIT tokens for your effort in reaching 6282 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.52% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Boosts increased your AFIT earnings by 5.4184 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 37553.22
ETH 1216.65
USDT 1.00
SBD 3.08