Personal best 17 km. February 25 2021

in Actifit2 months ago

Pl/ENG

Zarówno dzisiejsza rywalizacja z @bucipuci, jak i biegowe wyzwanie, o którym napiszę w moim raporcie BfObD, zmotywowały mnie do pokonania własnych słabości, i zdobycia kolejnego rekordu życiowego - 17 km biegiem (raczej truchtem niż biegiem, ale dałem z siebie wszystko).

Jeśli chodzi o rywalizację w #poliac, to startowałem do dzisiejszego biegu z wynikiem 15k.

Both today's competition with @bucipuci and the running challenge, which I will write about in my next BfObD report, motivated me to overcome my own weaknesses and gain another life record - 17 km running (jogging rather than running, but I gave it my all).

As for the competition in #poliac, I started today with a result of 15k.


.

Po dwóch godzinach treningu na liczniku miałem o 20k więcej.

After two hours of training, I had 20k more on the meter.

.

Nie będę ukrywał, że liczyłem na lepszy wynik. Cóż, na tym polega piękno rywalizacji, która jest nieprzewidywalna.

BTW

Zapraszam wszystkich korzystających z aplikacji Actifit do rywalizacji w naszej lidze #poliac

I will not hide that I was hoping for a better result. Well, that's the beauty of a competition that is unpredictable.

BTW
I invite everyone who uses the Actifit application to compete in our #poliac league
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


36082
Daily Activity, Running, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 111.5811 AFIT tokens for your effort in reaching 36082 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.69% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Friend Ranker - L2
+ 1.5 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L3
+ 2 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L4
+ 2.5 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L5
+ 3 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 14 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Boosts increased your AFIT earnings by 42.2761 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.62
TRX 0.10
JST 0.096
BTC 48217.89
ETH 2204.53
BNB 483.20
SBD 5.42