Ławki pozajmowali spacerowiczesteemCreated with Sketch.

in Actifit2 months ago

Dzień podobny do poprzednich. Zdjęcia nieco lepsze.

Znowu czekanie na pierwsze zlecenie. Było bliskie także miałem czas na zrobienie kilku zdjęć oliwskiego szkła.

Potem było dość długie czekanie, aż w końcu wysłało mnie na Strzyżę. Tam zaczęło się coś dziać bo 3 kolejne zlecenia miałem jedno za drugim. Ze Strzyży z powrotem na Garnizon a stamtąd do Wrzeszcza Dolnego na ulicę Chrobrego. Stąd na Zaspę.


Tam znowu chwila pauzy. Tempo zarabiania dotychczas dość słabe (tak jak od kilku ciepłych dni).

Gdy byłem na Zaspie to system dał mi długie zadanie by jechać do Wrzeszcza i z powrotem przez Zaspę na Przymorze.

Tam miałem plan by jeszcze zrobić dwa zlecenia i jak tylko będę daleko od domu to by przełączyć się w tryb odrzucania zleceń.

Przyszło fajne, krótkie zlecenie na Przymorze. Lubię pod koniec pracy być w środku Przymorza (tam gdzie zaczynają się falowce) bo czuję, że większość zleceń stąd jednak powinny mnie przybliżyć do domu.

Gdy jechałem w stronę ławeczki przy ul. Krynickiej to dostałem zlecenie na Zaspę. Dość daleko, ale nie ma dramatu. Ławeczki wszystkie były zajęte - tak ciepło było dzisiaj. W ogóle inaczej się teraz jeździ. Drogi rowerowe nie są już puste. Na ławeczki trzeba polować.

Na Zaspie pospacerowałem kładką nad Jana Pawła i Rzeczypospolitej. Ciekawe miejsce z innej epoki.
Przełączyłem się w tryb odrzucania. Pierwsze zlecenie przyjąłem bo prowadziło z Zaspy na Przymorze. Wprawdzie do sklepu (bo jechałem po lody) musiałem się nieco cofnąć, ale kierunek był dla mnie korzystny. Zwłaszcza, że już czułem zmęczenie. Ostatnio niestety czuję, że mam słabą formę.

To było moje ostatnie zlecenie bo odrzuciłem propozycję by jechać jeszcze w okolice falowców.

I tak to leciało. W porównaniu do zeszłego tygodnia żenada bo zarobki na godzinę są o 4-5 złote mniejsze. Zarobek 116 złotych zajął mi jakieś 30 minut dłużej niż zwykle.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


16352
Cycling

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 67 AFIT tokens for your effort in reaching 16352 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.39% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.099
BTC 49743.76
ETH 2298.05
BNB 505.74
SBD 5.47