Trzy aktywności steemCreated with Sketch.

in Actifit2 months ago

Trzy aktywności to sporo jak na leniwą sobotę. W końcu była okazja na spacer, ale udało mi się to tak zorganizować, że na spacer pojechaliśmy rowerem.

Może pokolei:


Pierwszy wyjazd rowerem był służbowo-prywatny bo z torbą kurierską pojechałem na małe zakupy licząc, że po drodze wpadnie zlecenie w dobrą stronę. Nie wpadło, tzn. wpadło, ale je odrzuciłem bo proponowano mi kurs na Przymorze z Wrzeszcza a ja chciałem na odwrót. To niebieskie na dzisiejszych mapkach to turystyka.

Drugi wyjazd to wspólny wyjazd na spacer. Rowerem podjechaliśmy pod las i tam wspinaliśmy się na nasze małe górki.


Ta górka zza drzew ma chyba najciekawszą historię. To Wzgórze Czterolistnej Koniczyny. W XIX wieku organizowano na nim spotkania stowarzyszenia, które odbywały się cyklicznie przez wiele lat


Dolina Marnych Mostów - tak się nazywa, ale mostów to w ogóle tu nie ma


Góra Schwabego z najładniejszym chyba widokiem w Oliwie. Morze jest tu "szersze" niż zwykle i nie widać też biurowców. Nazwa góry od właściciela pobliskiego dworu, który finalnie się powiesił

Trzeci wyjazd to był wyjazd z domu w kierunku Osiedla VII Dwór (dawne Osiedle Młodych) oraz potem na Przymorze.

Osiedle Młodych (ul. Rodakowskiego) oraz Oliwa biurowce na Grunwaldzkiej

W dwóch wyjazdach służbowych korzystałem z wprowadzonego w zeszłym tygodniu trybu "jedź gdzie chcesz", w którym można bezkarnie odrzucać zlecenia.

Przy okazji zarobione 19,1 zł.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


12937
Cycling

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 67 AFIT tokens for your effort in reaching 12937 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.34% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.91
TRX 0.12
JST 0.127
BTC 53906.09
ETH 2364.75
BNB 545.94
SBD 8.03