Zrób 3 zlecenia by mieć tyle a tyle

in Actifit2 months ago

Skupiam się tu głównie na pracy kurierskiej. Trochę też opisywałem pracę przewodnika.

Dzisiaj w zasadzie nie mam o czym pisać.

Do jednego się przygotowywałem a drugie robiłem po macoszemu.
Tak właśnie zrealizowałem 3 zlecenia. Średniej długości. Ważne że dość szybko i sprawnie. Zdjęć brak.

Jest jeden zrzut ekranu:

Pokazuje on jak bardzo Google Maps nie ogarnia działek między Zaspą a Przymorzem. Gdybym słuchał GM kilka lat temu na tym odcinku to musiałbym wrócić na start do Kołobrzeskiej i jechać na około.

Złapałem trzy zlecenia po 12 złotych brutto. Czas: godzina i pięć minut.
Przyjemny rozruch.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


24/11/2021
7588
Cycling, Daily Activity

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 48.125 AFIT tokens for your effort in reaching 7588 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 2.93% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36904.01
ETH 2496.38
USDT 1.00
SBD 4.04