My Actifit Report Card: November 26 2021

in Actifit2 months ago

Dziś trochę zabiegany dzień (częściej bez telefonu, stąd bez rekordów krokowych). Zaczynam się zastanawiać nad powrotem do biegania, w zasadzie przestałem biegać z uwagi na ból kolana po siatkówce, kolano już nie boli więc można wrócić do aktywności. W przyszłym tygodniu zrobię testy - o ile pogoda pozwoli.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


27/11/2021
0
Daily Activity

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35680.66
ETH 2478.53
USDT 1.00
SBD 3.94