My Actifit Report Card: November 28 2021

in Actifit2 months ago

[Sobota]
W końcu zmieniłem koła na zimowe. Chociaż może nie ma się czym chwalić. Ostatnio po prostu nie miałem kiedy, dzisiaj nadarzyła się okazja. Trochę lipa bo ścina mi dwie tylnie opony w letnich, ogólnie nie są w najgorszym stanie, ale wybuliło je i trzeba będzie dwie sztuki dokupić na przyszłe lato.

PS. Nie wiem czemu ale nie mogłem dodać tego raportu w sobotę. Pojawiał się komunikat o tym, że jednego dnia można dodać jeden post. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że w piątek mogłem czasami zacząć pisać post przed północą, ale kliknąć SEND POST po północy. Może to przez to.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


28/11/2021
3261
Daily Activity

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 37726.92
ETH 2541.06
USDT 1.00
SBD 4.16