Sort:  

Kiraju, na lagee penyanyi? hehee

Sang hi... Sabib droen Bunthok... Lagee Reper Saikuijo, eh hanjeut muen fisik ruopajih.. heheh meuah beuh ...

Yayaya, tambo prang kamulai ipeumusu sodara-sodara, tapih lon hana bungeh kuh hahahaha

hahaha nyan sang ka geupeusiap boh soh lam balum hehehe, kajeut plung raba silop.. hahha

Haha mantoeng... Nyan pasti teungoh peuget proyek raya...

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 42794.09
ETH 3270.05
BNB 485.08
SBD 4.88