Sort:  

Geut bang makasih bang @isnorman, ngon seunang ate. bacut bacut lon grak. teuma nyoe pih hana kuteungoh lom makeusud dari engkol kosong. haha

engkol kosong nyan berarti watee ta upvote postingan gob tanyou hana nilai jih saweub SP mantong di miyuep 500, miseu ka na 500 ka jiteubit angka 0.01 bak postingan yang ta upvote. tapi miseu na 5 drou nyang SP 100 engkol bak postingan nyan, ji teubit syit angka 0.01

nyan yang gata mention di ateuh, chit cuma loen sidroe nyang na engkol berisi

Omeunan, nyoe bacut-bacut kadeuh hilal jih. lam watee seunggang kumeureunow lom, kop hayeue laju na ureung lagee kakak lam lingka teuh. pah seunang teuh nah kiraju. ku ulang lom dua kata ata away phon postingan lon: **Trimonggaseh kak ** 🤝🏽🤝🏽🤝🏽

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41690.98
ETH 3114.65
USDT 1.00
SBD 4.76