MakeMeSmile – Artists [eng/срп] Измами ми осмех – Уметници

in Photography Lovers3 months ago (edited)

DSCF8773_crop-fs-srndac-hive.jpg


This April was miraculously capricious. Twice the rain prevented people from meeting at the flea market, and once we even had a snow! That’s why everyone could hardly wait for a warm, sunny day…


Our flea market is located on a hill, so it is not easy to find a high position from which you could see the whole area. You have to take my word for it – there has never been such a big crowd since I started visiting this place!

Овај април био је чудесно променљив. Два пута је киша спречавала људе да се сретну на бувљаку, а једном је пао чак и снег! Зато су сви једва дочекали топао, сунчан дан…


Наш бувљак лоциран је на брду, тако да није лако наћи висок положај са кога бисте могли да видите читав простор. Морате ми веровати на реч – откад посећујем ово место није било више људи!

DSCF8783-pijaca-hive.JPG


And if you still don’t believe me, I’ll consider buying a drone helicopter from this guy, and show you the flea market from the air, the way our @miroslavrc does.

А ако ми ипак не верујете, размислићу да од овог момка купим хеликоптер дрон, па да вам покажем бувљак из ваздуха, онако како то ради наш @miroslavrc.

DSCF8785_rotcr-helikopteri-hive.jpg

DSCF8786-rot-heli-hive.JPG


Understandably, at the flea market, everyone is looking for things according to their interests…

Разумљиво, на бувљаку свако тражи ствари по свом интересовању…

DSCF8784_cr-par-hive.jpg


So it should come as no surprise that this old camera caught my attention:

Зато не треба да буде изненађење што је моју пажњу привукао овај стари фотоапарат:

DSCF8769-fs-Smena35-hive.JPG


Once upon a time, in elementary school, we learned photography with Smena 8M, which could be bought at any kiosk, were dirt cheap, surprisingly durable, and had quite a decent multicoated lens. I took my first photos in the school photo lab using this model:

Некад давно, у основној школи, фотографију смо учили на Сменама 8М, које су се могле купити на сваком киоску, биле су врло јефтине, изненађујуће издржљиве, и имале су сасвим пристојан објектив. Своје прве фотографије у школској фото-лабораторији урадио сам користећи управо овај модел:

DSCF4868_cr-smena8-hive.jpg


Smena 8M was produced in a huge number of copies during the seventies and eighties, and just before the collapse of the Soviet Union, the Lomo factory decided is to modernize the design of this camera. The result is Smena 35 – it looks like a toy in the hands (and was sold as a toy), but it was realistically quite a usable device for people who wanted an occasional memento without much worry about storing and maintaining the contraption.

Смена 8М произведена је у огромном броју примерака током седамдесетих и осамдесетих година, а пред сам распад Совјетског Савеза, фабрика Ломо одлучила се да модернизује дизајн ове камере. Резултат је Смена 35 – у рукама делује као играчка (и продавала се као играчка), али је реално била сасвим употребљив апарат за људе који су желели повремену успомену без много бриге о чувању и одржавању апарата.

DSCF8767_cr-Smena35-hive.jpg


I will have to make a special text about this amazing piece of plastic. However, the owner of this Smena was even more interesting. It is a naive artist Marko Bošković, to whom belongs the cover painting of a roe deer, and here you can see a mini gallery with two more of his paintings.

Мораћу да направим посебан текст о овом чудесном пластиканцу. Међутим, још је занимљивији био власник ове Смене. То је наивни уметник Марко Бошковић, чија је насловна слика срндаћа, а овде можете видети мини галерију са још две слике.

DSCF8770_cr-slika-hive.jpg

DSCF8771_cr-smederevka-hive.jpg


Marko was born in Vienna, but the whole world is a house for a true artist. He invited me to come to him and make a photos of his works. I will gladly accept the invitation, so I hope you will soon be able to see a more extensive gallery of his works. He was kind enough to give me this old Smena 35 as a gift, so the review of these cameras won’t be just theoretical. Thanks Marko!

Today seems to have been a day for artists. Fifty meters further the line, we meet another artist! It’s our @gripsy, a phenomenal designer who walk to the flea market with his sweetheart.

Марко је рођен у Бечу, али правом уметнику читав свет је кућа. Позвао ме да дођем код њега и снимим његове радове. Радо ћу позив прихватити, па ћете надам се ускоро моћи да видите и опширнију галерију његових радова. Био је љубазан да ми ову стару Смену 35 поклони, тако да приказ ових фотоапарата неће бити само теоретски. Хвала Марко!

Данас је изгледа био дан за уметнике. Педесетак метара даље ето другог уметника! То је наш @gripsy, феноменалан дизајнер који прошетао до бувљака са својом драгом.

DSCF8782_cr-gripsy-hive.jpg


By the way, when you take a loved one to a place like this, be very careful not to buy her such a fatally charming thing by mistake.

Иначе, кад изводите вољену особу на овакво место, добро се чувајте да јој грешком не купите једну овако кобно шармантну стварчицу.

DSCF8778-sexy-hive.JPG


Look at her one more time. Does it remind you of certain a TV star?

Погледајте је још једном. Подсећа ли вас на неку ТВ звезду?

DSCF8774-sexy-hive.JPGSee you very soon!All the photos in this #makemesmile challenge are taken with the Fujifilm X-T20 and Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS lens.

До скорог виђења!Све фотографије снимљене су фотоапаратом Фуџифилм Х-Т20, и објективом Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS.


This post is made as a contribution to a photo challenge done in collaboration of two of our members: @tattoodjay hosts a competition called “Wednesday Walk” and @elizacheng’s contest called “Make me Smile”.

Овај текст сачињен је као прилог фотографском такмичењу организованом у сарадњи два наша члана: @tattoodjay домаћин је такмичења под називом „Шетња средом“ а такмичење које води @elizacheng назива се „Измами ми осмех“.


* * *

Related Posts / Повезани текстови

MakeMeSmile – Springtime walk [eng/срп] Измами ми осмех – Пролећна шетња

MakeMeSmile – April Snow [eng/срп] Измами ми осмех – Априлски снег

MakeMeSmile – March 8th Portraits [eng/срп] Измами ми осмех – Осмомартовски портрети

MakeMeSmile – Starting a Business? [eng/срп] Измами ми осмех – Започињете посао?

MakeMeSmile – Tennis Season Open! [eng/срп] Измами ми осмех – Отворена тениска сезона!

MakeMeSmile – Flea Market Portraits III [eng/срп] Измами ми осмех – Портрети са бувље пијаце III

MakeMeSmile – The Best of 2020 [eng/срп] Измами ми осмех – Најбоље из 2020.

WednesdayWalk – Mud & Magic [eng/срп] Шетња средом – Блато и чаролија

WednesdayWalk – Search for Cinderella [eng/срп] Шетња средом – Потрага за Пепељугом

Yearning for а Bicycle [eng/срп] Чежња за бициклом

WednesdayWalk – Murk [eng/срп] Шетња средом – Тмина

WednesdayWalk – Koshava [eng/срп] Шетња средом – Кошава

WednesdayWalk – Autumn Blues [eng/срп] Шетња средом – Јесењи блуз

WednesdayWalk – Going Illegal [eng/срп] Шетња средом – Прелазак у илегалу

WednesdayWalk – A Natural Softbox [eng/срп] Шетња средом – Природни распршивач светла

WednesdayWalk – Sun & Fear [eng/срп] Шетња средом – Сунце и страх

WednesdayWalk – A Statue Day [eng/срп] Шетња средом – Дан скулптура

WednesdayWalk – Wet Walk [eng/срп] Шетња средом – Влажна шетња

WednesdayWalk – Street Life [eng/срп] Шетња средом – Живот улице

WednesdayWalk – Winter is Coming! [eng/срп] Шетња средом – Долази зима!

WednesdayWalk – Alen Invasion! [eng/срп] Шетња средом – Инвазија Алена!

Алтернативно лечење (Serbian)

WednesdayWalk – Framing [eng/срп] Шетња средом – Урамљивање

Youth Football (Soccer) Training [eng/срп] Омладински фудбалски тренинг

WednesdayWalk – Lens Search [eng/срп] Шетња средом – Потрага за објективом

WednesdayWalk – A Hot September Day [eng/срп] Шетња средом – Врео септембарски дан

WednesdayWalk – Visit to Spiderman [eng/срп] Шетња средом – Посета Спајдермену

WednesdayWalk – Ghost Town [eng/срп] Шетња средом – Град духова

WednesdayWalk – Cave Dubočka [eng/срп] Шетња средом – Дубочка пећина

Amazing Nature Contests – August 2020 – #02 – Cave Ceremošnja (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #02 – Пећина Церемошња (други део)

WednesdayWalk – Cave Ceremošnja (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Пећина Церемошња (први део)

Amazing Nature Contests – August 2020 – #01 – Rajko’s Cave (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #01 – Рајкова пећина (други део)

WednesdayWalk – Rajko’s Cave (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Рајкова пећина (први део)

WednesdayWalk – Flea Market Portraits II [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце II

WednesdayWalk – A Day to Forget [eng/срп] Шетња средом – Дан за заборав

WednesdayWalk – Screwed World [eng/срп] Шетња средом – Уврнути свет

WednesdayWalk – At the French Cap [eng/срп] Шетња средом – код Француске капе

WednesdayWalk – Furniture Day [eng/срп] Шетња средом – дан за намештај

WednesdayWalk – Flea Arsenal [eng/срп] Шетња средом – бувљи арсенал

WednesdayWalk – Jungle Market [eng/срп] Шетња средом – пијачна џунгла

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

WednesdayWalk – Barbecue Landscapes [eng/срп] Шетња средом – роштиљски пејзажи

WednesdayWalk – Meeting Friends [eng/срп] Шетња средом – сусрети с пријатељима

WednesdayWalk – Sports Season! [eng/срп] Шетња средом – спортска сезона!

WednesdayWalk – Music Flea Market! [eng/срп] Шетња средом – музичка бувља пијаца!

WednesdayWalk – Flea Market is Back in Business! [eng/срп] Шетња средом – Бувљак поново ради!

WednesdayWalk – History walk [eng/срп] Шетња средом – Шетња кроз историју

WednesdayWalk – Flea Market Portraits [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце

WednesdayWalk – Kissing the Doors [eng/срп] Шетња средом – Љубљење врата

WednesdayWalk – The Best Friend [eng/срп] Шетња средом – Најбољи пријатељ

First Month of а Quarantine… [eng/срп] Карантин, први месец…

WednesdayWalk – Flea Art Gallery [eng/срп] Шетња средом – Бувља галерија

WednesdayWalk – No More Coronavirus! [eng/срп] Шетња средом – Нема више коронавируса!

WednesdayWalk – Remembering Walks… [eng/срп] Шетња средом – Сећање на шетње…

WednesdayWalk – Toy Story [eng/срп] Шетња средом – Прича о играчкама

WednesdayWalk – A Special Offer [eng/срп] Шетња средом – Посебна понуда

WednesdayWalk – One Dull Evening [eng/срп] Шетња средом – Једно досадно вече

WednesdayWalk – Beter than Viagra [eng/срп] Шетња средом – Боље од вијагре

Sunday Walk 4 WednesdayWalk [eng/срп] Недељна шетња за среду

TeamSerbia Photo SerbiaContest — Street Photography [eng/срп] Такмичење ТимaСрбија — Улична фотографија

Flea Market Report on Jan 26th 2020 [eng/срп] Извештај са бувље пијаце од 26. јануара 2020.

Boy−Girl Relations — Instruction Manual [eng/срп] Мушко−женски односи — упутство за употребуimg

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp