MakeMeSmile – Springtime walk [eng/срп] Измами ми осмех – Пролећна шетња

in Photography Lovers29 days ago (edited)

DSCF8764_cr-prva-hive.jpg


This strange and changeable Spring started with a snow instead of flowers, sun and bird song. It took a whole week for all the signs of spring to truly appear…


Remember Boki, my school friend from childhood? He returned to Smederevo on a not so happy occasion, but we still took the opportunity to talk and take a walk using a real spring day.

Ово чудно и променљиво пролеће започело је снегом уместо цвећем, сунцем и птичјом песмом. Требало је да прође цела недеља да се појаве сви знаци пролећа…


Сећате се Бокија, мог школског другара из детињства? Вратио се у Смедерево невеселим поводом, па смо искористили прилику да попричамо и прошетамо користећи један прави пролећни дан.


DSCF8753-rot-tvrdjava-hive.JPG


Boki recently bought a good old Nikon D80 and a Sigma 18-250mm lens, with the intention of photographing birds. We started walking along the Danube expecting to see some birds, however…

Боки је недавно купио старог доброг Никона Д80 са Сигминим 18-250mm објективом, с намером да фотографише птице. Почели смо шетњу поред Дунава очекујући да видимо неку птицу, међутим…

DSCF8749-maca-hive.JPG

DSCF8750-maca-hive.JPG


…there were fierce predators that stalked birds for completely different reasons. And that’s why they weren’t on the barge fence as usual.

…било је ту предатора који су птице вребали из сасвим других разлога. И зато их није било на огради шлепова као што је уобичајено.

DSCF8748-slep-hive.JPG


Boki came to visit the abandoned house of his late parents on the beautiful hill Plavinac above Smederevo. Here, even kings made summer houses. The view from the hill is extraordinary, from this height even the Danube looks blue…

Боки је дошао да обиђе напуштену родитељску кућу на прелепом брду Плавинац изнад Смедерева. Овде су чак и краљеви правили летњиковце. Поглед са брда је изванредан, са ове висине чак и Дунав изгледа плав…

DSCF8754-rotfs-Dunav-hive.JPG

DSCF8760-rot-ravnica-hive.JPG


His house on this beautiful hill is not the only one left empty. It is shocking how many houses there are that once belonged to the illustrious people of Smederevo, and which today are falling apart in solitude…

Није његова кућа на овом лепом брду једина остала празна. Шокантно је колико ту има кућа које су некад припадале виђеним Смедеревцима, а које се данас распадају у самоћи…

DSCF8766-kuca-hive.JPG


Unfortunately, his house today holds only memories…

У његовој кући су данас, нажалост, остале само успомене…

DSCF8758-deda i baba-hive.JPG


But everything around the house flourished! There is no more beautiful scene than Spring in the nature.

Али је зато око куће све процветало! Нема лепшег призора од пролећа у природи.

DSCF8765-prolece-hive.JPG

DSCF8763-prolece-hive.JPG

DSCF8761-prolece-hive.JPG

DSCF8762-prolece-hive.JPG


DSCF8756-fs-prolece-hive.JPGEnjoy until the next snow!

See you very soon!All the photos in this #makemesmile challenge are taken with the Fujifilm X-T20 and Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM nano lens adapted to the Fuji body using Fringer adapter.
Уживајте док опет не падне снег!

До скорог виђења!Све фотографије снимљене су фотоапаратом Фуџифилм Х-Т20, и објективом Canon EF-s 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM nano адаптираним на Фуџи тело помоћу Фринџеровог адаптера.


This post is made as a contribution to a photo challenge done in collaboration of two of our members: @tattoodjay hosts a competition called “Wednesday Walk” and @elizacheng’s contest called “Make me Smile”.

Овај текст сачињен је као прилог фотографском такмичењу организованом у сарадњи два наша члана: @tattoodjay домаћин је такмичења под називом „Шетња средом“ а такмичење које води @elizacheng назива се „Измами ми осмех“.


* * *

Related Posts / Повезани текстови

MakeMeSmile – April Snow [eng/срп] Измами ми осмех – Априлски снег

MakeMeSmile – March 8th Portraits [eng/срп] Измами ми осмех – Осмомартовски портрети

MakeMeSmile – Starting a Business? [eng/срп] Измами ми осмех – Започињете посао?

MakeMeSmile – Tennis Season Open! [eng/срп] Измами ми осмех – Отворена тениска сезона!

MakeMeSmile – Flea Market Portraits III [eng/срп] Измами ми осмех – Портрети са бувље пијаце III

MakeMeSmile – The Best of 2020 [eng/срп] Измами ми осмех – Најбоље из 2020.

WednesdayWalk – Mud & Magic [eng/срп] Шетња средом – Блато и чаролија

WednesdayWalk – Search for Cinderella [eng/срп] Шетња средом – Потрага за Пепељугом

Yearning for а Bicycle [eng/срп] Чежња за бициклом

WednesdayWalk – Murk [eng/срп] Шетња средом – Тмина

WednesdayWalk – Koshava [eng/срп] Шетња средом – Кошава

WednesdayWalk – Autumn Blues [eng/срп] Шетња средом – Јесењи блуз

WednesdayWalk – Going Illegal [eng/срп] Шетња средом – Прелазак у илегалу

WednesdayWalk – A Natural Softbox [eng/срп] Шетња средом – Природни распршивач светла

WednesdayWalk – Sun & Fear [eng/срп] Шетња средом – Сунце и страх

WednesdayWalk – A Statue Day [eng/срп] Шетња средом – Дан скулптура

WednesdayWalk – Wet Walk [eng/срп] Шетња средом – Влажна шетња

WednesdayWalk – Street Life [eng/срп] Шетња средом – Живот улице

WednesdayWalk – Winter is Coming! [eng/срп] Шетња средом – Долази зима!

WednesdayWalk – Alen Invasion! [eng/срп] Шетња средом – Инвазија Алена!

Алтернативно лечење (Serbian)

WednesdayWalk – Framing [eng/срп] Шетња средом – Урамљивање

Youth Football (Soccer) Training [eng/срп] Омладински фудбалски тренинг

WednesdayWalk – Lens Search [eng/срп] Шетња средом – Потрага за објективом

WednesdayWalk – A Hot September Day [eng/срп] Шетња средом – Врео септембарски дан

WednesdayWalk – Visit to Spiderman [eng/срп] Шетња средом – Посета Спајдермену

WednesdayWalk – Ghost Town [eng/срп] Шетња средом – Град духова

WednesdayWalk – Cave Dubočka [eng/срп] Шетња средом – Дубочка пећина

Amazing Nature Contests – August 2020 – #02 – Cave Ceremošnja (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #02 – Пећина Церемошња (други део)

WednesdayWalk – Cave Ceremošnja (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Пећина Церемошња (први део)

Amazing Nature Contests – August 2020 – #01 – Rajko’s Cave (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #01 – Рајкова пећина (други део)

WednesdayWalk – Rajko’s Cave (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Рајкова пећина (први део)

WednesdayWalk – Flea Market Portraits II [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце II

WednesdayWalk – A Day to Forget [eng/срп] Шетња средом – Дан за заборав

WednesdayWalk – Screwed World [eng/срп] Шетња средом – Уврнути свет

WednesdayWalk – At the French Cap [eng/срп] Шетња средом – код Француске капе

WednesdayWalk – Furniture Day [eng/срп] Шетња средом – дан за намештај

WednesdayWalk – Flea Arsenal [eng/срп] Шетња средом – бувљи арсенал

WednesdayWalk – Jungle Market [eng/срп] Шетња средом – пијачна џунгла

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

WednesdayWalk – Barbecue Landscapes [eng/срп] Шетња средом – роштиљски пејзажи

WednesdayWalk – Meeting Friends [eng/срп] Шетња средом – сусрети с пријатељима

WednesdayWalk – Sports Season! [eng/срп] Шетња средом – спортска сезона!

WednesdayWalk – Music Flea Market! [eng/срп] Шетња средом – музичка бувља пијаца!

WednesdayWalk – Flea Market is Back in Business! [eng/срп] Шетња средом – Бувљак поново ради!

WednesdayWalk – History walk [eng/срп] Шетња средом – Шетња кроз историју

WednesdayWalk – Flea Market Portraits [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце

WednesdayWalk – Kissing the Doors [eng/срп] Шетња средом – Љубљење врата

WednesdayWalk – The Best Friend [eng/срп] Шетња средом – Најбољи пријатељ

First Month of а Quarantine… [eng/срп] Карантин, први месец…

WednesdayWalk – Flea Art Gallery [eng/срп] Шетња средом – Бувља галерија

WednesdayWalk – No More Coronavirus! [eng/срп] Шетња средом – Нема више коронавируса!

WednesdayWalk – Remembering Walks… [eng/срп] Шетња средом – Сећање на шетње…

WednesdayWalk – Toy Story [eng/срп] Шетња средом – Прича о играчкама

WednesdayWalk – A Special Offer [eng/срп] Шетња средом – Посебна понуда

WednesdayWalk – One Dull Evening [eng/срп] Шетња средом – Једно досадно вече

WednesdayWalk – Beter than Viagra [eng/срп] Шетња средом – Боље од вијагре

Sunday Walk 4 WednesdayWalk [eng/срп] Недељна шетња за среду

TeamSerbia Photo SerbiaContest — Street Photography [eng/срп] Такмичење ТимaСрбија — Улична фотографија

Flea Market Report on Jan 26th 2020 [eng/срп] Извештај са бувље пијаце од 26. јануара 2020.

Boy−Girl Relations — Instruction Manual [eng/срп] Мушко−женски односи — упутство за употребуimg

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

Prelepe su fotografije! Svaka čast...

Хвала лепо @stimburgarin, мило ми је да ти се допадају.