You are viewing a single comment's thread from:

RE: Najsilnejšia zbraň pre nás je Trpezlivosť..!!

in DTube7 months ago

Promiň za zmatené komenty.... Další problém s Dtube. Při odeslání komentu při přihlášení na Dtube vyskakovala chyba a já nevěděl jestli komentář odeslalo