Dlouhodobě bullish: 18 505 000 BTC bylo vytěženo a jen necelých 2,5 mil. bitcoinů zbývá

in Bitcoinová komunita21 days ago

Omezené množství BTC v kombinaci s přílivem stále dalších investorů z řad lidí i institucí... To jsou důvody, proč dává smysl být dlouhodobě bullish. Souhlasíte?

https://kryptohodler.cz/dlouhodobe-bullish-18-505-000-btc-bylo-vytezeno-a-jen-necelych-25-mil-bitcoinu-zbyva/

Bitcoin BTC.jpeg

Sort:  

!shop
$trdo

你好鸭,kytka!

@eii给您叫了一份外卖!

珍珠奶茶

吃饱了吗?跟我猜拳吧! 石头,剪刀,布~

如果您对我的服务满意,请不要吝啬您的点赞~

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13047.31
ETH 415.59
USDT 1.00
SBD 1.00