Przyszło nowe :) Zaczynam przygodę z HIVE!

in #hivelast year (edited)

20200319-055603

Nowy blockchain, nowe możliwości ;)Po kilkumiesięcznej przerwie, postanowiłem wrócić do (w miarę regularnego) pisania bloga.

Mam nadzieję, że HIVE będzie lepszą wersją Steemit, a w Polskiej Społeczności będziemy sobie nawzajem pomagać.

Do roboty! :)

Sort:  

a dlaczego zaczynasz tę przygodę na STEEM? :D

Zaczynam na HIVE, kończę na Steem :)

Congratulations, your post has been upvoted by @dsc-r2cornell, which is the curating account for @R2cornell's Discord Community.

Manually curated by @jasonmunapasee

r2cornell_curation_banner.png