Đánh giá dự án Veil- Đồng coin ẩn danh. Bài 1

in #ico3 years ago (edited)

45688002_357859608318676_2060055147693735936_o.jpg
Chào các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một dự án có tên Vail. Thời gian qua với công nghệ blockchain ra đời đã chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn, cùng với đó nhiều dự án dự trên công nghệ blockchain đã ra đời và tạo nên sự thành công lớn. Kèm theo nó mà đa phần chúng ta điều biết đến đó là Tiền điện tử. Mục đích nó ra đời là giúp cho chúng ta dễ dàng hơn trong giao dịch, nhanh chóng, chi phí thấp và đặt biệt là nó có tính công khai ra minh bạch. Nhưng vì nhiều lí do không phải ai cũng muốn mọi thứ công khai và với thời đại kỹ thuật số ngày nay thì để mọi thứ riêng tư và bảo mật là một điều không phải dễ dàng.
Tất cả những gì chúng ta giao dịch hiện giờ dù là thì để đạt được mức độ riêng tư là điều cũng không thể. Nhưng với vài trò của internet hiện giờ, thì phương tiện giao dịch kỹ thuật số đang là một ngành công nghệ mới mở được mở ra trong không gian kỹ thuật số.

safe_image.png

Với mục tiêu tạo ra dự án tiền kỹ thuật số thiên về tính riêng tư và bảo mật. Dự án Veil đang thành lập Phòng thí nghiệm Veil, một đơn vị nghiên cứu và phát triển tập trung vào việc cải thiện và đổi mới các công nghệ định hướng bảo mật mới cho tiền điện tử. Bước đầu tiên là triển khai Bulletproof vào giao thức Zerocoin, để tăng khả năng mở rộng. Quyền riêng tư là cần thiết vì nhiều lý do, đặc biệt là trong các hệ thống dựa trên blockchain, nơi dữ liệu minh bạch và công khai cho bất kỳ ai tải xuống blockchain. Vì vậy dự án này được xe làm một dự án đầy tìm năng do tính năng của nó và vì trong chúng ta không phải ai cũng muốn mọi thứ được công khai và du cần riêng tư là quyền của mỗi người, chúng ta hãy xem qua vài ví dụ sau đây:

1_-ItPv2Wc8dUvZlbma_6fMQ.jpeg

  • Nếu bạn có một doanh nghiệp chấp nhận tiền điện tử dưới dạng thanh toán, thì tất cả các khoản thanh toán của khách hàng sẽ được gửi đến ví của bạn. Điều này tương tự với việc giao dịch qua hệ thống ngân hàng, tài khoản ngân hàng của bạn là hồ sơ công khai, hiển thị tất cả các khách hàng và đối tác của bạn về tài khoản ngân hàng của bạn và tất cả lịch sử giao dịch cùng với nó. Vì nhiều lí do trong kinh doanh chúng ta có những khách hàng khác nhau và mức tính phí dành cho họ cũng khác nhau nên sẽ có lợi cho bạn nếu mọi thông tin càng được giữ riêng tư càng tốt đúng không?
  • Tiếp đến là một công dân bạn hay bị các công ty, họ truy cập vào thói quen chi tiêu của bạn bất chấp quyền riêng tư, bao gồm số tiền bạn chi tiêu và các mặt hàng bạn mua. Lúc này bạn sẽ ước sao có thể ngắt được kết nối khỏi danh tính cá nhân của bạn và làm cho các cty quảng cáo có ít cơ hội hơn thâm nhập thông tin và quảng cáo gây phiền hà hơn.
  • Nếu một công ty chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử bị xâm phạm, thì các tác nhân xấu sẽ có thể dễ dàng xem tất cả các thói quen chi tiêu của khách hàng. Đảm bảo rằng quyền riêng tư được duy trì trong suốt tất cả các bước của giao dịch bảo vệ tất cả những người tham gia.
    -Bitcoin là loại tiền điện tử lớn đầu tiên được phát vào năm 2009 với mục tiêu phục vụ như tiền kỹ thuật số, nhưng chúng ta điều biết rằng nó là không riêng tư. Một khi chúng ta thanh khoản bằng bitcoin thì mọi thông tin giao dịch điều có thể được tìm thấy thông tin. Nhưng dự án Veil ra đời đặt mục tiêu cải thiện nhiệm vụ ban đầu của Bitcoin bằng cách tuân thủ các quy tắc đồng thuận cốt lõi của nó đồng thời cải thiện quyền riêng tư để bảo vệ dữ liệu giao dịch.

55529857_437006087070694_8195636004153982976_o.png

Trên đây là một số ý tưởng để từ đó nhóm phát triển tạo nên dự án Veil và mình xin giới thiệu thêm với các bạn một vài công nghệ nổi bật để tạo nên đồng tiền ẩn danh Veil. Công nghệ của Veil là bao gồm sự kết hợp của giao thức Zerocoin, RingCT, Dandelion và Bulletproofs.

Về mặt kỹ thuật, Dự án Veil, giống như các dự án tập trung vào Zerocoin khác, có hai loại tiền: basecoin và zerocoin. Với hầu hết các dự án khác, người dùng phải tự đúc tiền gốc của họ thành zerocoin, nếu họ chọn. Với Veil, basecoin được tự động đúc thành zerocoin trên 10 basecoin. Nói cách khác, mỗi khi người dùng có ít nhất 10 basecoin, họ sẽ tự động được đúc thành zerocoin. Lý do hai loại tiền tồn tại và mọi đồng tiền không được đúc thành zerocoin, mặc dù thực tế chúng là cùng một loại tiền (Veil), là bởi vì có một chi phí tính toán để đúc và chi tiêu zerocoin.

Trong Veil, các giao dịch basecoin sẽ được ẩn danh bằng cách sử dụng RingCT và địa chỉ tàng hình. RingCT là một phương pháp để ẩn danh người gửi trong giao dịch bằng cách hợp nhất chữ ký số của người gửi với chữ ký ngẫu nhiên khác được lấy từ lịch sử blockchain, tạo ra một chữ ký cuối cùng, duy nhất. Sau đó, bằng cách sử dụng một bằng chứng phạm vi (cam kết đối với một giá trị không tiết lộ gì về giá trị nhưng nó nằm trong một phạm vi cụ thể), số tiền được giao dịch bị ẩn đi. Cuối cùng, mạng không biết người gửi hoặc số tiền trong giao dịch nhưng sử dụng hình ảnh khóa mật mã, người khai thác có thể xác nhận rằng giao dịch là hợp lệ và không có chi tiêu kép nào xảy ra.

Giờ đây, cứ 10 basecoin tự động chuyển thành 1 mệnh giá Zerocoin, mà đối với người dùng chỉ đơn giản là 10 mạng Veil. Đây là mối quan hệ mà Veil đang tạo ra giữa logic RingCT và Zerocoin. RingCT ẩn danh các basecoin, trong khi Zerocoin đảm bảo mức độ riêng tư cao nhất cho người gửi.
57088232_443538696417433_8581383389423075328_o.png

Bài viết đến đây chắc hơi dài để không làm mất thời gian của các bạn mình xin được kết thúc bài viết giới thiệu sơ lượt về dự án Veil ở đây. Mình sẽ tiếp tục gởi đến các bạn bài kế tiếp chúng ta sẽ đi xâu hơn về cách thức hoạt động cũng như công nghệ trên Veil. Nếu các bạn thấy hứng thú với Veil thì mới các bạn khám phá thêm trên trang nhà của dự án và nhiều thông tin mới luôn được cập nhật trên các trang mạng xã hội link mình có đính kèm theo bên dưới. Cám ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết của mình.

Website: https://veil-project.com/
Telegram: https://t.me/VEILProject
Discord: https://discord.veil-project.com/
Twitter: https://twitter.com/projectveil
Facebook: https://www.facebook.com/projectveil/
1_0TwDz1gMpYV7LuziK6azdQ.jpeg

Sort:  

Congratulations @thanhduy61840! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 30 posts. Your next target is to reach 40 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemitBoard to support the german speaking community meetups
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @thanhduy61840! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56462.87
ETH 4394.84
BNB 609.64
SBD 7.12