Đánh Giá Về Dự Án- Atomz. Bài 2

in #ico3 years ago

Như Bài 1 mình đã có nói sơ qua về dự án Atomz, nếu bạn nào chưa xem qua thì có thể xem lại đường link mình để cuối bài viết.
DqQ5EuEWwAAFoa3.jpg
Hôm nay mình xin tiếp tục bài 2 nói tiếp về dự án Atomz. Khi các bạn đọc về bài này hầu như các bạn đã biết về công nghệ blockchain và tiền điện tử liên quan tới nó, và cũng như tôi các bạn cũng là người đâu tư vào tiền điện tử và nhiều người đang xem xét đầu tư vào tiền điện tử. Chúng điều biết trước khi có có tiền điện tử thì đã có những đồng tiền khác để cho chúng ta qua tâm và đâu tư như dollar chẳng hạn, nhưng nếu một ngày đồng dollar xụp đổ hoạc giá trị không còn được như mong muốn và đã có nhiều người đã đặt nghi vấn về nó. Hoạc chỉ là vì bạn ủng hộ tầm nhìn xã hội đằng sau tiền điện tử - cũng như tôi, tôi thấy nó là loại tiền mà dễ giao dịch di chuyển và chi trả trên toàn thế giới mà mất không quá nhiều time và chi phí lại rất hợp lí. Đơn giản là ta thích công nghệ và ta hiểu về tiền điện tử.
38071764_210387996310443_4201017227157176320_o.png
Cũng nhân đây không thể không đề cập tới một số người cảm thấy khó khăn và tốn thời gian để biết nên mua loại tiền điện tử nào và bán ra sao. Cho nên nhiều người trở thành nạn nhân của sự cường điệu xung quanh tiền điện tử. Ở đó luôn luôn bị ai đó kêu gọi bởi FOMO (sợ bỏ lỡ), rồi mua ồ ạt ở giá đỉnh, và kèm theo đó là hy vọng kiếm tiền nhanh chóng, trong khi không hiểu về tiền điện tử, do thiếu chuyên môn và nghiên cứu khuyên hoạc nhưng hỗ trợ về mặt kĩ thuật. Ngoài ra, đối với người mới không biết mua,và mua khi nào mua ở đâu tiền điện tử, tạo ra một rào cản đối với thị trường tiền điện tử. Nhiều người cũng thiếu kiến ​​thức và nhận thức để đa dạng hóa danh mục đầu tư cá nhân của họ để giảm rủi ro, tương tự như các quỹ hỗ trợ trên thị trường chứng khoán, dành cho những nhà đầu tư không có thời gian giao dịch liên tục tài sản của họ và muốn làm như vậy, một ứng dụng minh bạch ra đời, đáng tin cậy, và hệ thống tự động là cần thiết cho nhu cầu này.
44826454_247052942643948_2254636811382947840_n.png
Chính vì thế dự án Atomz ra đời góp phần hỗ trợ cho trader thời điểm mua và bán ngoài ra còn là quỹ đầu tư giúp những người muốn đầu tư nhưng không có time hoạc ít nhiều kiến thức thông tin còn hạn hẹp Atomz sẽ lo vấn đề đó cho bạn và cùng với nó là Atomz sẽ hỗ trợ trong việc tìm kiếm và giúp mua coi tiềm năng.
Dự án ATOMZ nhằm mục đích giúp đầu tư dễ dàng trong khi tạo ra lợi nhuận cho khách hàng, và phần mềm của Atomz sẽ phân tích vô số xu hướng liên quan đến
tiền điện tử. Sau nhiều tính toán và so sánh, phần mềm của sẽ xếp hạng các loại tiền điện tử có chỉ số ATOMZ. Chỉ số này sẽ xác định tốt nhất tiền điện tử để mua và bán tại thời điểm đó. Với Nền tảng ATOMZ, dự án nhắm đến để giúp người lần đầu tiên và các nhà đầu tư thường xuyên trong tiền điện tử vượt qua rào cản đầu tư vào công nghệ blockchain.
Mình xin kết thúc bài 2 về chia sẽ dự án. Hi vọng một ít thông tin của bài viết các bạn đã hình dung ra được điều dự án mong nhấm tới và hi vọng tiếp tục cùng các bạn trong bài viết tới chi tiết hơn về dự án. Cám ơn các bạn và mời ghé qua tham trang nhà của dự án cũng như coi qua whitepaper của dự án với đường link ở dưới:

Website: https://atomz.io/
Whitepaper: https://atomz.io/atomz-whitepaper-en.pdf
Telegram: https://t.me/Atomz_io
Twitter: https://twitter.com/Atomz_io
Facebook: https://www.facebook.com/Atomz.io/
Link Bài 1: https://steemit.com/busy/@thanhduy61840/danh-gia-ve-du-an-atomz
1_0TwDz1gMpYV7LuziK6azdQ.jpeg

Sort:  

Congratulations @thanhduy61840! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 300 upvotes. Your next target is to reach 400 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.073
BTC 56373.67
ETH 4497.89
BNB 613.05
SBD 7.16