Giới thiệu dự án IDA - Giải pháp quản lý tài sản số hóa

in #ida3 years ago

Xin chào các bạn, đây là bài viết mới nhất của tôi muốn chia sẻ với bạn. Hiện tại, chúng ta đang đối mặt với một thế giới kỹ thuật số, theo nghĩa đen, mọi thứ dường như có thể và dễ dàng thông qua sự giúp đỡ của khoa học và công nghệ. Trong nhiều thập kỷ nay, Blockchain đóng vai trò rất quan trọng trên mạng và giúp xây dựng các cấu trúc khác nhau một hệ thống phi tập trung cho mỗi hệ thống không bị phá hủy, đó là tính năng cơ bản cũng như khả năng ghi lại các giao dịch. được thay đổi vì nó hoạt động trở lại các khối tiếp theo và mạng đó.hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn một dự án có tiềm năng rất lớn đó là IDA hãy cùng tôi xem nó có gì đặc biệt.
2N61tyyncFaFVtpM8rCsJzDgecVMtkz4jpzBsszXjhqan9uGt1Z1AbrvZwpg898i6uuXXCgM7Z8DKKdsFdYX1wcmxXuPRNeNYCRZ85qtRdAFZqHLZg8M6GQXHENSDgxgceWTVMLpWwVY.png

Tầm nhìn IDA

Nền tảng số hóa tài sản IDA là sự trợ giúp cho những người nắm giữ thị trường toàn cầu và các nhà đầu tư sử dụng mã thông báo để chuyển đổi và chia sẻ tài nguyên số trong một blockchain.

 • Chủ sở hữu nội dung có thể tạo và cung cấp mã thông báo phụ của riêng họ, làm tăng giá trị của nội dung.
 • Người tiêu dùng trong một hệ sinh thái có thể trao đổi mã thông báo nội dung cho các giao dịch theo loại tài sản.
 • Các tác nhân của hệ sinh thái có khả năng nhận được các ưu đãi thông qua việc tham gia vào các giao dịch.
 • IDA đang mở rộng thị trường này tại các khu vực BRI khác ở Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Âu và Châu Phi. Nền tảng này cũng sẽ hỗ trợ việc mở rộng các hệ sinh thái tài sản trong các danh mục tài sản và ngành khác nhau không giới hạn trong việc bao gồm tài nguyên thiên nhiên, thành phố thông minh, phụ gia y tế, công nghệ, thương mại quốc tế, v.v.
  1_OzNGlNpLjeNr_rWtct2dOA.jpeg

Lợi thế chính

Kinh tế toàn cầu
Nhiều công ty có một số vốn tài chính để phát triển thành công chiến lược của họ. Các công ty như vậy có thể triển khai nhiều dự án khác nhau trong thế giới thực. Nhưng những công ty này không có khả năng làm như vậy trong thế giới số. Các nhà phát triển đã tạo ra nền tảng IDA cho những mục đích này. Họ muốn cho phép các công ty này chuyển vốn sang một thị trường kỹ thuật số mới, nơi các công ty sẽ khởi động các dự án mới. Ngoài ra, các công ty sẽ có thể bắt đầu một doanh nghiệp mà không có kiến ​​thức đặc biệt. Trí tuệ nhân tạo và tài sản kỹ thuật số sẽ giúp họ thích nghi nhanh hơn.

Lựa chọn tốt nhất cho sự phát triển của công ty
Người dùng nền tảng IDA cũng sẽ có cơ hội sử dụng tài chính của họ một cách khôn ngoan.

Các công ty sẽ có thể tìm ra giải pháp tối ưu cho việc sử dụng tiền miễn phí do sự gia tăng dần về mức độ phổ biến của các sản phẩm và dịch vụ của họ. Khách hàng của nền tảng này sẽ có thể tham gia thị trường thế giới mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Tất cả tài sản sẽ được sử dụng hiệu quả và hợp lý. Ngoài ra, các công ty nhỏ thực sự có thể giải quyết được nhiều vấn đề của họ mà không cho họ cơ hội phát triển đầy đủ trong thị trường hiện đại. Bây giờ những vấn đề này bao gồm: sử dụng vô lý vốn, thiếu kinh nghiệm về sự tương tác với khách hàng và sản phẩm mới, cũng như sự phân phối không rõ tiền của tiền miễn phí.

Tác động của ngành
Không có dịch vụ nào trên thị trường cho đến nay cho phép số hóa tài sản kịp thời và an toàn. Nền tảng IDA cung cấp các khả năng này cho người dùng của nó. Tất cả họ sẽ có thể số hóa tài sản của mình, từ đó chuyển công ty của họ sang một thị trường mới trong không gian kỹ thuật số. Để có được sự thúc đẩy mạnh mẽ trong việc phát triển công ty của họ, người dùng cũng có thể vay tiền điện tử. Chỉ mất vài phút để tạo đơn xin vay tiền. Điều khoản của khoản vay sẽ rất mềm và có lợi nhuận. Blockchain và hợp đồng thông minh trong các trường hợp như vậy hoạt động như một người bảo lãnh hợp tác. Tất cả những lợi thế này sẽ cho phép các công ty dần dần phát triển và khám phá nhiều cơ hội trong các thị trường hoàn toàn mới.

Mã thông báo IDA

Thẻ IDA sẽ được sử dụng như một đơn vị trao đổi giữa các thành viên của hệ sinh thái IDA. Mục đích giới thiệu thẻ IDA là cung cấp cách thức thanh toán và giải quyết an toàn và thuận tiện giữa những người tham gia tương tác trong hệ sinh thái trong hệ sinh thái IDA.

Trong khi đó, MRT là đại diện kỹ thuật số của các tài sản thực và cổ phiếu vốn trong hệ sinh thái IDA. Tuy nhiên, để thực sự cho phép phân phối nội dung trên nền tảng kỹ thuật số, bạn cần tạo một định dạng chuẩn cho các giao dịch truyền thông. Thẻ IDA giải quyết các vấn đề về lưu thông cho MRT, đại diện cho các loại tài sản khác nhau. Thẻ IDA sẽ được sử dụng theo các cách sau:

 • Cung cấp cơ sở công nghệ và hỗ trợ cho tàu điện ngầm
 • Là một giải pháp công nghệ và cơ chế thanh toán để phát hành tàu điện ngầm thứ cấp, đại diện cho tài sản và cổ phiếu thực.
 • Khi thanh toán phí chuyển tiền cho thị trường tàu điện ngầm
 • Là một chi phí để bảo vệ IP và các chi phí khác cho các dịch vụ trong hệ sinh thái IDA.
 • Tài nguyên tính toán cần thiết để hoàn thành giao dịch
 • Tiêu thụ tài nguyên này (tức là "khai thác" trong hệ sinh thái IDA) Và mã thông báo IDA sẽ được sử dụng như một đơn vị trao đổi để đo lường và thanh toán cho các dịch vụ.
 • chi phí tài nguyên máy tính tiêu thụ.

Đội nhóm

Nhóm dự án
Nhóm dự án IDA.png

Cố vấn dự án
Cố vấn dự án IDA.png

Kết luận

Một dự án đầy hứa hẹn với những ý tưởng và thực hiện thú vị, một công ty tốt để đầu tư Tôi nghĩ mọi người tham gia vào crypt nên tham gia, tin vào khả năng của mình, hãy ủng hộ đội tuyệt vời này! Dự án tốt đẹp.

Thông tin thêm:

Trang web: http://www.ida.im/

Sách trắng: http://www.ida.im/static/files/en_whitepaper.pdf

Facebook: https://www.facebook.com/idachain/

Twitter : https://twitter.com/IDAchain2018?lang=vi

Telegram: https://t.me/IDA_official

Tác giả: haitran90

bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2221023

Sort:  

Congratulations @haitran90! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 37758.51
ETH 2493.93
USDT 1.00
SBD 4.05