HAMPA

in #indonesia4 years ago

image

HAMPA

Gemeritik hujan malam ini menghantarkan dingin dalam kesendirian.
Sunyi, kini sudah menjadi teman.
Hujan ini hanya membasahi kalbu kerinduan.
Apa daya, kini sudah tiada langkah yang seiringan denganku dalam berjalan.

Raga yang hidup kini terasa mati.
Mata ini lelah dihampiri terus bayangan langkah yang beranjak pergi.
Hati ini lelah dan tidak ingin meratap lagi.
Karna Aku bosan merasakan dusata ini.

Mimpi yang indah kini telah hilang.
Sosok itu kini hanya tinggal bayang-bayang.
Karna telah pergi jauh dan tidak akan kembali pulang.
Tapi inilah kenyataan, mimpi hanyalah mimpi, angan hanyalah angan, dan kini aku haru siap dibangunkan oleh terang.

E.S PANGGAH

Sort:  

Jika aku boleh jujur,
aku rindu kerabat 😅

Hahahahaha...😂😂
Aku yakin kerabat-krabat yang lain juga ikut merindu

Mantap sobat
Terus kembangkan karya mu melalui bakatmu

Terimakasih sobat.
Dukungan teman- teman yang di belrikan kepada saya adalah salah satu hal yang paling berharga bagi saya

Puitis sekali bapak, sampaikan salam saya kepada bapak panggah

Terimakasih pak..
Slamnya sudah sampai iya pak..🖒🖒

Wah wah wah sedap kali Saudaraku

Terimakasih saudaraku

Coin Marketplace

STEEM 0.61
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56002.98
ETH 4470.74
BNB 607.63
SBD 7.17