Setiap yang hidup pasti mati.

in #indonesia4 years ago

Selamat malam para warga stemiant,,
lama tak bersua,,, semoga kita semua dalam lindungan Allah yang maha kuasa,,,!!

IMG_20180417_111023.jpg
Topik kali ini saya ingin bahas tetang kematian,
Kematian adalah hal yang sangat dekat dangan setiap yang hidup,,

Pernahkah kita...?

mengetahui berapa lama kita akan hidup....?
kita tahu kapan kita akan mati..?
IMG_20180417_111008.jpg

Tentu jawabannya adalah tidak..!

Adakah kita siap akan hal itu...??

Itu umum jawaban bagi semua orang, saya rasa ingin lebih lama hidup,,,

Sebagai manusia, yang hakikatnya adalah mahkluk yang fana, semestinya kita senantiasa bersyukur atas kehidupan yang telah kita dapatkan, seraya selalu berbuat baik atas sesama makhluk hidup, diatas permukaan bumi ini,,
Karena setelah kita mati, hanya perbuatan baiklah yang mengingatkan orang kepada kita, yang telah tiada diatas permukaan dunia ini,

Saat mati pun kita hanya membawa sebilah kain kafan dengan lobang tanah yang menjadi rumah tempat kita, semia yang kita cari di dunia hanya tinggal sebagai kenangan,,
IMG_20180417_111018.jpg

Maka perbanyaklah amal serta berbuat baik atas segala kebaikan,, senantiasa ini akan menolong kita saat kita telah menghadap sang pencipta...
by @myus

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57155.56
ETH 4437.90
BNB 617.95
SBD 7.01