You are viewing a single comment's thread from:

RE: Сидеров ще свали правителството - Москва даде заповед

in #information3 years ago

В случая виждам конфликт на интереси. Според мен Пеевски няма интерес от дестабилизация на правителството за разлика от Русия. Така че очаквам интересно развитие по казуса.