You are viewing a single comment's thread from:

RE: Урок за русофили - Кремъл не ви уважава - удря най-силно най-раболепните

Русия помогна за освобождаването на България от 600-те години на Османското иго. Русия ви покани да участвате в "Южен поток", който ще ви даде стотици милиони долари годишно и хиляди работни места. Но един американец дойде и послушно изпълни всичко, което му заповяда, и загуби всичките ти пари.
Кой трябва да обмислиш Русия?

Sort:  

Първо - как ги сметнахте тези 600 години?
Второ - как определяте печалба на България от Южен поток в размер на стотици милиони долара?
И трето, най-важното - научете се да пишете правилно на български език.

И тук се появихте бързо, лъжци и сребролюбци.

Голям "friend" си, няма що!