Introduce myself!^

in #introduce4 years ago (edited)

Let me introduce myself (great song by the way, performerd by cuban singer)
Link right here

I am Dawid, coming from Poland.
I am study in Warsaw.
I got to know this page thanks to my friend.
Probably the most of my posts will be in Polish.


But if something important happens to me or in the world, then I will write in English!
It is my third post, but first by English.
On my channel u can find some news about renewable energy sources but mostly it will be about esports facts and esport bets

Sort:  

Witamy kolejnego Polaka na Steemit!

Życzymy udanego korzystania z tej platformy i tylko kilka takich informacji na początek, które warto wziąć pod uwagę:

  • jeżeli interesują cię dokładniejsze informacje o Steemicie to polecam śledzić @steemit-polska, gdzie pojawiają się tłumaczenie oficjalnych tekstów ze @steemitblog,
  • polski kanał chatu jest dostępny na https://steemit.chat/channel/polish i wymaga osobnej rejestracji,
  • co nieco o Markdown, w którym prosto tworzy się nowe posty,
  • tag polish używamy do postów z polską treścią, jeżeli chcesz pisać w innych językach to prosimy nie wpisywanie do tego polish (dla postów z przedstawieniem robimy wyjątki),
  • najważniejsze: na Steemit tworzymy nowe treści, nie kopiujemy z innych stron.

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 50700.08
ETH 4315.06
BNB 579.77
SBD 6.33