Sort:  

Hoşbuldum. Elimden geldiğince güzel içerikler paylaşmaya çalışacağım. Biraz kendimi geliştirmem gerek ama sorun yok böyle bir destek arkamda olduktan sonra ... :)

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.063
BTC 49370.84
ETH 4124.67
BNB 568.61
SBD 6.20