You are viewing a single comment's thread from:

RE: 3 Kişiye 1'er SBD (Çekiliş)

in #koal4 years ago (edited)

katılalım bakalım.İyi şanslar. hasantahsin#5632.
Ancak kanal ile iletişime geçemedim.Bunedenle id yazdım

Sort:  

@htahsin varsa ben de katılıyorum :)
racoo#6596
(Discord kanalında #introduceyourself kısmında kendimi tanıttım, bu poste upvote yaptım ve resteem işlemini gerçekleştirdim.
Başka yapılacak bir işlem var mı acaba?)

Eyvallah ama bu aynı zamanda rakip oluyoruz demek :)

Teşekkürler siz göndermeden eski paylaşımlardan etkileşime geçtim.Başarılar.Büyük büyük projelere kadar ulaşırsınız umarım.

rica ederim. beraber görürüz o günleri inş.

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 38261.51
ETH 2641.96
USDT 1.00
SBD 4.08