Giới thiệu dự án KUbitx - Nền tảng giao dịch tiền điện tử tiên tiến

in #kubitx3 years ago

Xin chào các bạn đọc thân yêu của tôi. Hôm nay tôi muốn cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về một dự án triển vọng rất hứa hẹn và có tất cả các cơ hội để mang lại lợi nhuận khi tham gia đầu tư
Kubitx.jpg

Lịch sử hình thành của kubitx

KuBitX là một dự án trao đổi mang tính cách mạng đang hoạt động nhiều hơn hầu hết các sàn giao dịch hiện nay. Đã có quan hệ đối tác ngân hàng quan trọng để đáp ứng nhu cầu cốt lõi ở hầu hết các thị trường mới nổi. Dự án đã được hình thành và bắt đầu vào quý 4 năm 2017 với đội ngũ chuyên gia vòng quanh của Dell, Huawei Technologies,PricewaterhouseCoopers (PwC), Google, BP Oil, Amazon Web Services (AWS), MTN vv. .

KuBitX là một trong những nền tảng trao đổi tinh vi và mạnh mẽ nhất cho nền tảng tiền điện tử hiện nay và được thiết kế cực kỳ thân thiện với người dùng và giúp các nhà đầu tư từ tất cả các vùng và nguồn gốc khác nhau có thể dễ dàng sử dụng.

Ý tưởng của dự án

Dự án mong muốn cung cấp nền tảng tốt nhất cho người dùng của mình. Nhiều quốc gia và công dân đã bị bỏ lại trong cuộc cách mạng mới này được gọi là blockchain, chúng tôi sẽ kết nối tất cả và cung cấp và dịch vụ tuyệt vời bằng cách sử dụng các tổ chức toàn cầu hàng đầu thực hành tốt nhất.

Công nghệ của dự án

Công nghệ hiện đại để thực hiện bảo mật dữ liệu! Như đã đề cập ở trên, dự án đã cho sử dụng công nghệ của các khối và hợp đồng thông minh, do đó bảo mật dữ liệu được triển khai, cũng như khả năng giả mạo hoặc thay đổi dữ liệu. Tất cả các giao dịch và hoạt động của bạn sẽ được đăng ký và sẽ không thể xóa hoặc thay đổi trong tương lai.

Chi phí giao dịch

Chi phí thấp cho tất cả các hoạt động. Điều này được thực hiện bằng đồng nội tệ, cần thiết để thực hiện các hoạt động của dự án. Do điều này được quản lý để đạt được mức giá tối thiểu cho tất cả các giao dịch.

Những ưu điểm của dự án

RỦI RO ĐƯỢC TỐI THIỂU

Ví tiền nhiều chữ ký và chiến lược kho lạnh của chúng tôi sẽ giảm thiểu rủi ro của các nhà giao dịch của kubitx. dự án đã kết hợp các chiến lược khác nhau để đảm bảo các quỹ được giao dịch trên nền tảng của kubitx.

BLOCK CHAIN

Mã thông báo của kubitx ban đầu được dựa trên chuỗi Ethereum. dự án dự định ra mắt các chuỗi của riêng mình trong tương lai gần, điều này sẽ rất hữu ích trong nhiều trường hợp như các vấn đề xã hội, tiện ích, quản trị và quản trị phổ biến nhất ở các nước đang phát triển.

ĐẢM BẢO

Dự án đã thực hiện các tiêu chuẩn rộng rãi với nền tảng hiện tại, cho phép chúng tôi tiến thêm một số bước, cộng với nhóm bảo mật của chúng tôi đến từ một tổ chức hàng đầu.

Hoạt động ICO

Mã thông báo: KBX.
Tổng số thẻ sẽ được phát hành: 500.000.000 mã KBX.
Mục tiêu bán hàng tối thiểu: ETH 10.000.
Doanh thu tối đa: 25.000 ETH.
Doanh thu sẽ từ ngày 16 tháng 7 năm 2018 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018.3u.png

Lộ trình
lotrinh.PNG

Nhóm phát triển của dự án
Screenshot_3-1.png

Thông tin thêm về dự án:
Website: https://www.kubitx.io/
whitepaper: https://kubitx.io/KuBitX_Whitepaper_v1.1_En.pdf
Twitter: https://twitter.com/kubitx
Ann: https: // bitcointalk .org / index.php? topic = 4628365

Thông tin về tác giả:
Profil của tôi trên bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2221023

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 37758.51
ETH 2493.93
USDT 1.00
SBD 4.05