Philosophical LifeHack #1

in #life4 years ago

Sometimes it is worth looking at life at a different angle. This will open up new opportunities. Although it is likely that at first it will be unpleasant.

Try it.

Іноді варто подивитися на життя під іншим кутом. Це дозволить відкрити нові можливості. Хоча є вирогідність що спочатку це буде неприємно.

Спробуйте. Sort:  

Йо) Слишком мрачное фото... Моя жизнь не такая !!!! У меня паническая атака!!!!!!!!!!!!!! Может я живу в розовых очках??? Доктор со мной все в порядке?)

Картинка из тревожного сна получилась)

Фото, як з фільму жахів, хоча треба глянути під іншим кутом - хатки відпочинку в горах ( фото минулого століття) ;-)

Coin Marketplace

STEEM 0.70
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 54727.38
ETH 4138.41
BNB 597.55
SBD 7.04