Aceh yosun yeşim

in #lifestyle4 years ago (edited)

image

Aceh yosun yeşim

Yeşim Taşı, Linge Subdistrict, Central Aceh'de de Lumut olarak adlandırılan köyden gelmektedir. Yeşim tipi yosun koyu yeşil bir renge sahiptir ve ona göre gerçek yeşim rengidir. Giok Aceh'nin soğuk tutulması durumunda bir özelliği vardır.

image

Blogumu ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim, eğer beğenirseniz, yorum ve tekrar yorumlarınız varsa

@takin88

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 50464.73
ETH 4383.99
BNB 593.42
SBD 6.32