Akik Demir Piramidi

in #lifestyle4 years ago (edited)

Akik Demir Piramidi

image

image

Siyah ve Beyaz Obsidyen olarak adlandırılan başka bir isimle turkuaz demir veya Badar demir akik. 4,5 ölçekli ölçekli bir mineral ölçeğine sahip olan kaya, Tadulako Gemstone Palu topluluğu tarafından Ampana, Tojo Unauna bölgesinde bulunur. Bu taş, çeşitli akik çeşitlerinin kendine özgü bir özelliğine sahiptir. Ülkenin çeşitli bölgelerinde, özellikle Bacan'da Badr bulunabilir. Teklik, taşta bulunan liflerden görülür, çünkü çok farklı bir stil ortaya çıkarır ve bir mıknatıs ile yan yana birleştirildiğinde kaynaştırılır.

@takin88

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49159.84
ETH 4180.02
BNB 550.02
SBD 5.80