Lavanta taşı

in #lifestyle4 years ago (edited)

image

Bu lavanta chrysalal taşı Aceh Jaya'da yaygın olarak bahsedilmektedir. Lavanta gibi mordu. El feneri, ışık şeffaf şeffaf renge gider.

Blogumu ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz, beğenirseniz yorum yapmayın, yorum yapmayın ve tekrar yorumlayın.

@takin88

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57196.99
ETH 4633.65
BNB 620.22
SBD 7.32