Petek kaya

in #lifestyle4 years ago (edited)

image

Petek kaya

Jambi Eyaletinde bir bal peteği kaya bulunabilir. Bu taş başlangıçta bir ağaç dalı üzerinde asılı bir eşekarısı yuvası benzer. Nedeni Honeycomb Stone olarak adlandırılır çünkü bu taştaki motif, bir petek veya kabarcık veya hava deliğine benzeyen bir lif veya parçaya sahip bir eşekarısı gibidir. Bu taş, mercan resiflerinden ve binlerce yıl boyunca donmuş ve kristalize olmuş diğer deniz canlılarından oluşan bir fosildir. Bu taşın rengi de yeşil, kahverengi, beyaz, siyahımsı, sarı ve kırmızı gibi değişir.

image

@takin88

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.073
BTC 56373.67
ETH 4497.89
BNB 613.05
SBD 7.16