Tüy bacan

in #lifestyle4 years ago (edited)

image

Tüy bacan

Kaplan Kürk Taş akik veya akik kategorisi. Bu taş, aynı zamanda dünya çapında ünlü olan Endonezya'nın birkaç akit pavyonundan birini de içeriyor. Kaplan kürk, Lumajang ve Jember çevresindeki Doğu Java bölgesinden elde edilir. Bir kaplanın tüyü denir, çünkü bu taş bir kaplan kürkü gibi bir renk üretebilir.

image

image

Blogumu ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim, eğer mesajımı beğenirseniz beğenmediniz, yorum ve tekrar hatırlamayın

Teşekkür ederim

@takin88

Coin Marketplace

STEEM 0.65
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56959.94
ETH 4552.05
BNB 624.54
SBD 7.25