You are viewing a single comment's thread from:

RE: Why Meet-ups are helpful in building a Better Steemit Community

in #meet-up4 years ago

Haha sabi ko na e. reviewer yun! I wish I meet you someday @jassennessaj. Maybe next year lol. Steemit is awesome; It's a blessing,nakakadadag sa allowance at pang tuition. Hehe... at mayron nakong hahanapin pagpunta ko dyan sa cebu. haha. Make friends ba. Haha

Sort:  

Uu @aclenx. Welcome na welcome ka dito sa Cebu dude. Sure! Hehe.

Oo reviewer. Malaking tulong talaga ang Steemit sa ating mga estudyante :)

Congrats sa inyo dyan sa Cebu...sana dito rin sa amin may meets up na ganyan. Wala pa yata kasing mga studyante na nag ssteemit dito.

Salamat naman. hehe.. malaking tulong talaga wala na ko masabi. haha mayron palang site na ganito. akala ko wala.

You gotta be so rude, dude! hehehe ang kulet mo ahh! kamusta school?

Okay lang 😂😂 Gil, this sunday ah? 6pm at City time square sa may Parkmall yan. Thanks! :)

:( Can't go. Am on a ferry tonight and I won't be back in Cebu until next week. Then I am going to Thailand for 2 weeks :D+:( Haha

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 42783.04
ETH 3275.78
BNB 485.11
SBD 4.88