Sort:  

bitcoin almak için hiçbirzaman geç değil

Bitcoin 300 $ iken alsam mı almasam mı daha ne kadar artabilir ki derken sağlık problemleri nedeniyle hastanelik olup, sonrasında tedavi için gelgitler falan gözümü açıp tekrar bir baktım ki bitcoin 10.000 $ ne zaman görür tartışılıyor. Biz ne ara buralara geldik :-)

@mevsuf ben fork olduktan sonra bütün otoriteler düşme ihtimali üzerinde hem fikirdeydiler. Ama yine de düşme ihtimali hala çok yüksek

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 36327.33
ETH 2562.41
USDT 1.00
SBD 4.07