I recorded a song about staying AT HOME

in #musiclast month

In march this year I got a proposition to record a song about current situation in the world. I agreed, but didn't want to share this with anybody. It's just not my type of music... :D. The song is kinda original I can say, not everyone can like it, but why not, maybe somebody will like it :) I'm curious what people think about it :)
W marcu tego roku dostałam propozycję nagrania piosenki na temat obecnej sytuacji na świecie. Zgodziłam się, ale nie chciałam się tym z nikim dzielić. To raczej nie mój typ muzyki... :D Utwór jest dosyć oryginalny, nie każdy może go polubić, ale dlaczego nie, może komuś się spodoba :) Jestem ciekawa co inni myślą na jej temat :)

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 13570.31
ETH 390.85
USDT 1.00
SBD 0.98