New COVER on my Youtube channel - "I see the light" from "Tangled" movie!

in #music2 months ago

Another week - another cover on my channel. This time I decided to sing next song from Disney repertoir - I see the light from amazing movie "Tangled". It was a very hard song, especially when you need to sing mens part too :) Greeting for a wonderful fly, which decided to take part in my video :D
Don't forget to SUBCRIBE if you liked it, leave a THUMBS UP and COMMENT! :)
Kolejny tydzień - kolejny cover na moim kanale. Tym razem zdecydowałam się na kolejny utwór z repertuaru Disney'a - I see the light z pięknej bajki "Zaplątani". Nie ukrywam, że to ciężka piosenka, zwłaszcza jeśli musisz zaśpiewać również męską część :) Pozdrowienia dla cudownej muchy, która zdecydowała się wziąć udział w nagraniach :D
Nie zapomnij ZASUBSKRYBOWAĆ jeśli ci się spodobało, zostaw ŁAPKĘ W GÓRĘ i SKOMENTUJ! :)

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12973.80
ETH 389.37
USDT 1.00
SBD 0.98