NEW cover on my Youtube channel - "Six feet under" by Billie Eilish!

in #musicforsteem3 months ago

As I promised, here's my new cover of a beautiful song from Billie Eilish's repertuarem - "Six feet under". LIKE, leave a COMMENT and don't forget to SUBCRIBE if you enjoyed it because Youtube is playing with me for some time...
Tak jak obiecałam, oto moje wykonanie pięknego utworu z repertuaru Billie Eilish - "Six feet under". Zostaw ŁAPKĘ, SKOMENTUJ i ZASUBSKRYBUJ jeśli ci się spodobało gdyż Youtube od jakiegoś czasu mocno ze mną pogrywa...

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12828.37
ETH 398.48
USDT 1.00
SBD 0.99