ခွင့်လွှတ်တယ်

in #myanmar2 years ago

ကျောခိုင်းထွက်ခွါသွားသူကို
ပြန်လာပေးပါလို့
မျက်ရည်လည်ရွဲနဲ့
တောင်းပန်မနေချင်တော့ပါဘူး။

မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတဲ့
အိပ်မက်တစ်ခုကို
ငါ သာယာခဲ့မိပေမဲ့
ဒီအိပ်မက်ပျက်ဆီးခဲ့ရတာ
ငါ့အမှားလား မင်းအမှားလား။

မင်းကိုချစ်ခဲ့တာက
မုန်းဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပေမဲ့
ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ဆုလာဒ်ကလည်း
ငါ့အတွက်မဟုတ်ခဲ့ဘူး။

မင်းမချစ်တော့လို့
စွန့်ခွါသွားမှတော့
ချစ်ခဲ့တဲ့တို့ရဲ့အတိတ်ကို
နာကျည်းခြင်း ကင်းမဲ့စွာနဲ့
တိုးတိတ်စိုးထိတ် လွမ်းနေပါ့မယ်ဟာ။

ieb7yo2wjd.jpg

Sort:  

Hi, @aungzawhtwe!

You just got a 0.31% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.071
BTC 50316.38
ETH 4380.77
BNB 590.22
SBD 6.27