ကိုယ္ပိုင္အသိ

in #myanmar3 years ago

လိုရင္တစ္မ်ိဳး မလိုရင္တစ္မ်ိဳးနဲ႕
နတ္ျပည္ေရာက္ေတာ့မလိုလို
ခ်ီးက်ဴ းႀကသူေတြ
အမ်ားရဲ႕တံေတြးခြက္မွာ
ပက္လက္ပဲ ေမ်ာရေတာ့မလိုလို
ရံႈ႕ခ် ကဲ႕ရဲ႕တတ္သူေတြႀကားထဲမွာ
ငါ အသက္ရွဴ ခဲ႕ဖူးတယ္။

အႀကံေပးတာလိုလို
ေကာင္းစားေစခ်င္တာလိုလို
ေဝဖန္တာလိုလို
တိုက္ခိုက္တာလိုလိုနဲ႕
မနာလို မရႈစိမ့္နိုင္သူေတြႀကားထဲမွာလည္း
ကိုယ့္ထမင္းကို စားရင္း
ႀကီးျပင္းလာခဲ႔ရတယ္။

ေလာကႀကီးက ဆန္းႀကယ္သလို
ကိုယ့္အသိနဲ႕ ဘာသာမျပန္နိုင္ေသးတဲ႕
ဘာသာရပ္ေတြ မ်ားစြာရွိေနပါေသးတယ္ေလ
တကယ္ဆိုရင္ ငါသိတဲ႔အသိက
အခ်ိဳဆံုးက ထန္းလ်က္ဆိုတာေလာက္ပဲ
သိေသးတယ္။

download (2).jpeg
source
Author>>>@aungzawhtwe

Sort:  

ခုေတာ့ သိပီ သူ့ ့ကို က်ေနာ္ မုန္းသည္
😂😂😂

လိုင္းမေကာင္းလို႔ ဒါေလးတင္ရဖို႔ အေရးကို ေတာင္ေပၚတက္တင္ရတယ္။

ငွယ္ ဘယ္ထန္း လ်က္လဲ လင္းပါဦး

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းထန္းလ်က္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။

ခက္တာက အခုထန္းလ်က္ေတြက ေဆးဆုိးေတြမ်ားေနတာ hee hee

ဓါတုေဗဒ ပါဝင္တဲ႕ဟာေတာ့ ေကာင္းဘူးဗ်။ ေအာ္ဂဲနစ္ပဲ ေကာင္းတယ္။

Coin Marketplace

STEEM 0.45
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 47957.76
ETH 4065.52
BNB 547.21
SBD 5.65