Key To Secret (End)

in #myanmar3 years ago

... မဂၤလာပါ ...
orca-image-1529977165557.jpg_1529977165661.jpeg

ျငင္းဆိုခ်က္

ဒီစာအုပ္ထဲက သင္ေတြ႕ရတဲ့ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြဟာ သင့္ကို ပညာအသိ ရရွိေစရန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္မတို႔ အလုပ္လုပ္၍ ရေသာ ဝင္ေငြ ကဲ့သို႔ အာမခံ
ကတိမ်ိဳး မေပးပါဘူး။ ဒီစာအုပ္ထဲက သတင္းအခ်က္
အလက္ကို အသုံးမျပဳခင္မွာ မေလ်ာ့မတင္း ႀကိဳးစား
အားထုတ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္ရဲ႕ အေကာင္းဆုံး
ၾကားနာ စစ္ေဆးျခင္းကို အသုံးျပဳရန္ ႏွင့္ အလုပ္အခ်ိဳ႕
လုပ္ရန္ သင့္မွာရွိမယ္။ သင့္ေအာင္ျမင္မႈက သင့္တာဝန္
သာပါ။
ဒီစာအုပ္ထဲမွာ အသက္ေမြး​ဝမ္းေၾကာင္းမႈ ျဖစ္ေစဖို႔
တရားဥပေဒအရ သက္ေရာက္ေစဖို႔၊ ေငြေၾကးအရ
(ဒါမွမဟုတ္) ေငြစာရင္းအႀကံဉာဏ္ျဖစ္ေစဖို႔ ႀကံစည္
ထားတာ မရွိပါဘူး၊ (မရည္႐ြယ္ပါဘူး) ဒီကိစၥမ်ားထဲ
ေၾကးစားပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ကြၽမ္းက်င္မႈရွိတဲ့ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို
အၿမဲတမ္း ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားပါ(ရွာေဖြပါ)။ သင့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ Online စီးပြားေရးကို တည္ေထာင္ ေသာအခါ သင့္ကို
ခြင့္ျပဳတာ ေသခ်ာျဖစ္ေစရန္ သင့္ ေဒသႏၲရ ျပည္နယ္ႏွင့္
ျပည္နယ္ေပါင္းစုံ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား အားလုံးကို စုံစမ္း
စစ္ေဆးတယ္ ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ေထာက္ခံ
ပါတယ္ (လက္ခံ ပါတယ္)၊၊ သင္ ျပည္နယ္ေပါင္းဆုံဆိုင္ရာ
ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေဒသႏၲရ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ သင့္ကို သက္ေရာက္မယ့္ မည္သည့္
ေဘးဥပါဒ္အႏၲရာယ္ေတြ အတြက္မွ ကြၽန္မတို႔ တာဝန္ဝတၱရား မကင္းျခင္းကို ဆုတ္ကိုင္ထားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

၇-၈-၂၀၁၇
တနလၤာေန႕
(၁၆ : ၅၅)
ဟိန္းခန္႔ေမာင္

ဒီေန႔ ဆိုရင္ Key To Secret အပိုင္းဆက္မ်ား
အား Steemit တြင္ ပို႔စ္ တင္လာခဲ့သည္မွာ
အဆံုးကို ေရာက္႐ွိခဲ့ပါၿပီ။ စာကိုယ္ အလိုရေတာ့
မေန႔က တင္တဲ့ ပို႔စ္ က ေနာက္ဆံုးပါပဲ။

ဤ အပိုင္းတြင္ စာေရးဆရာမ ဟီသာ မက္သ႐ူး
မွ သူမ ေရးခဲ့ေသာ စာမ်ား သို႔မဟုတ္ စကားေျပာ
မွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ နည္းေပးလမ္းျပခ်က္မ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာဖတ္ပရိတ္သတ္တို႔အား
ပရမ္းပတာ ရမ္းသန္း လိုက္မလုပ္ၾကေစရန္၊
စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ တရား
ဥပေဒ ႏွင့္ ညီစြာ ျပဳမူၾကရန္ အတြက္ႏွင့္
မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ
႐ွိခဲ့ပါရင္လည္း သူမ အေနျဖင့္ တာဝန္ခံစရာ
မ႐ွိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားပါတယ္။
ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ သာလွ်င္ ျဖစ္၍ မိမိတို႔
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္လွ်င္
မိမိတို႔ ေကာင္းက်ိဳး စံစားရမည္ ျဖစ္ၿပီး
မဟုတ္မမွန္ ျပဳမူမိပါကလည္း မိမိတို႔ပဲ ဆိုးက်ိဳး
ခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ဤစာအုပ္ ebook အား
ဆရာမ မွ email ျဖင့္ ပို႔ေပးသည္ကို ရ႐ွိခဲ့ၿပီး
ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုခဲ့ရာတြင္ အခ်ိန္ကာလ
အားျဖင့္ ၆ လ မွ် ၾကာခဲ့ပါသည္။ E skill
ကြၽမ္းက်င္မႈ မ႐ွိသည့္ အတြက္ အမွားအယြင္းမ်ား
လည္း ပါ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြတို႔
နားမလည္ၾကသည္မ်ား ႐ွိခဲ့ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္၏
ညံ့ဖ်င္းမႈသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဝန္ခံေတာင္းပန္အပ္
ပါသည္။

အမွန္တကယ္မွာ ဤ စာစဥ္မ်ားအား
စာေရးဆရာ ဦးညီညီႏိုင္၏ The Secret
ဘာသာျပန္ လွ်ိဳ႔ဝွက္ခ်က္ စာအုပ္ သို႔မဟုတ္
No. 1 ေဟာေျပာေရးဆရာေဂ်ာ္နီေက်ာ္မိုး ၏
NLP ႏွင့္ မသိစိတ္ပညာ စာအုပ္ တို႔အား အရင္
ဖတ္႐ႈၿပီးမွ ဖတ္ခဲ့ပါလွ်င္ ပိုမို နားလည္ႏိုင္မည္
ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကြၽန္ေတာ္၏ ဘာသာျပန္ စဆံုးအား
Pdf file ျပဳလုပ္၍ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
English လို ဖတ္ခ်င္သူမ်ား အတြက္လည္း
မူရင္း Link ကိုပါ တင္ေပးထားပါတယ္။
Gmail ျဖင့္ Download ဆြဲယူ သိမ္းဆည္း
ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါတယ္။
.......... Hein Khant Maung .........

Key To Secret or Road To Secret
ဘာသာျပန္ စဆံုး Pdf Link:

https://drive.google.com/file/d/0B6aaLatMvoMrdFo5elVWUktOU193ckljeE1qcjdHSmJucjhV/view?usp=drivesdk

Translated by Hein Khant Maung

မူရင္း Manifestation Primer
Ebook Link:

https://drive.google.com/file/d/1aNJBaMW4RME-enqUU8dQoP7RvzWUxDiR/view?usp=drivesdk
Screenshot_2018_0911_162616.png

Original Author ... Heather Matthews
Screenshot_2018_0905_103200.png
Thanksgiving to Heather Matthews

MSC - 193
@billionairehein

Sort:  

ေတာ္လိုက္တာ အမ်ားၾကီးပဲ ဘာသာျပန္ထားတာ

ေတာ္လို႔ဟုတ္ပါဘူးဟ လုပ္လို႔ၿပီးသြားတာပါ

ကိုဟိန္‌းရ႕ဲ ႀကိဳးစားအားထုတ္‌မုွကို ‌ေလးစားမိပါတယ္‌။

ေက်းဇူးပါဗ်ာ

ဒီလုိစာမ်ိဳးေတြဆက္ေရးဖုိ့ အားေပးပါတယ္ဗ်ိဳ႕

ေရးဖို႔ႀကိဳးစားပါမယ္

အဲလိုမ်ိဳးစာအုပ္​​ေတြဆက္​​ေရးပါရွင္​့။

ေရးခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ

ဇြဲရွိရွိနဲ႕ ဘာသာျပန္လာလိုက္တာ တအုပ္ျပီးေတာ့မယ္ထင္တယ္

ၿပီးပါၿပီဗ်

ဟာ ၿပီးသြားတာလား ကုိဟိနး္ရ ဒီမွာ လုပ္ငန္းေတာင္မစရေသးဘူး လုိ႔ ေျပာလုိက္ပါအုံး ☺☺☺

ဟုတ္ကဲ့ပါဗ်ာ

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဇြဲရွိရွိနဲ႔ဘာသာျပန္ခဲ့တာေၾကာင့္
ေအာင္ျမင္သြားပါျပီ ေလးစားပါတယ္ဗ်ာ

ေက်းဇူးပါကြာ...

You got a 7.69% upvote from @minnowvotes courtesy of @billionairehein!

You got a 7.48% upvote from @dailyupvotes courtesy of @billionairehein!

အဆံုးသတ္ပီေပါ႔ ေနာက္ထက္ ဘာသာျပန္ေတြ ထက္တင္ေပးအံုးေနာ္😊

ဟုတ္ကဲ့ပါဗ်ာ

တစ္အုပ္လံုးျပီးသြားျပီေပါ့။တစ္ခ်ိဳ႕ အပိုင္းေတြေတာင္ မဖတ္ရေသးတာရိွတယ္။ ေနာက္မွ ျပန္ဖတ္ရမယ္။

Pdf link. Down ယူထားလိုက္ေပါ့😁

ဟုတ္။down ယူထားလိုက္မယ္။

ကိုယ္​့ထက္​​ေတာ့ skill အမ်ားႀကီးသာပါတယ္​ ကိုဟိန္​း 😊😊

မထင္ပါနဲ႔ကြာ ညီက သာမွာပါ

ဘာသာျပန္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ကုိက အေတာ္ထက္ျမတ္
လြန္းပါတယ္ ေလးစားရပါသည္ ကုိဟိန္း

ကြၽမ္းလို႔ဟုတ္ပါဘူး
သိခ်င္လို႕ ျပန္ထားတာ

Congratulations @billionairehein! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Eလိုကို ျမန္​မာလိုဘာသာျပန္​​ေပးတာကို​ေက်းဇူးတင္​ရမွာ
E လိုဆိုမဖတ္​တတ္​လို႔

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by billionairehein from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

One key end and the next key is ready

Yes.. I am ready.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 9.99% upvote!
I was summoned by @billionairehein. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of @youarehope and @tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works

You got a 4.35% upvote from @emperorofnaps courtesy of @billionairehein!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!