Crossing the Rubicon ( Henry Aung )

in #myanmar3 years ago

henry Aung.jpg

မဂၤလာပါ။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ cryptocurrency ဟု ေခၚေသာ အနာဂါတ္ေငြေၾကးနည္းပညာ အေၾကာင္းကို အမ်ားႀကီးနားမလည္ေသးေသာ္လည္း ဤ ေငြေၾကးႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး လာမည့္ အနာဂါတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို အခ်ိန္ရွိတိုင္းေတြးေတာေနခဲ့မိပါသည္။ ဤ ေဆာင္းပါးမွာ cryptocurrency အေၾကာင္းေရးသားရန္ မဟုတ္ေသာ္လည္း blockchain ဟူေသာ နည္းပညာျဖင့္ လက္ရွိကာလတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေနသည္မ်ားကို ေဖၚျပလိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။

Bitcoin အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ေအာင္ျမင္ေသာ ေငြေၾကးတရပ္ အျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ကာလတခုကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတူ Ethereum ႏွင့္ NEO အစရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားကလည္း USD ျပား ဂဏန္းကာလတခုကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ခက္ခဲေသာ ကာလတခုကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးၾက၍ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဖိုးတန္ေသာ ေငြေၾကးအျဖစ္ရပ္တည္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္းပါးေရးေနေသာ ဤ steemit Platform သည္လည္း သူ၏ ခက္ခဲေသာကာလတခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာမ်ားကေတာ့ျဖင့္ ေျပာင္းလည္း တိုးတက္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုတိုးတက္ေျပာင္းလည္းလာေသာ နည္းပညာမ်ားအလိုက္ အသံုးျပဳသူကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုက္ပါ မေျပာင္းလည္းႏိုင္လ်င္ အျခားသူမ်ား၏ ေနာက္တြင္ က်န္ရစ္ေနခဲ့မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ MSC သည္ တႏွစ္သား အရြယ္တို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ တႏွစ္တာ ကာလအား ေနာက္လွည့္ ၾကည့္လိုက္လ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ အခ်ိန္မ်ားမွာ မ်က္စိတမွိတ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္သြားသကဲ့သို႔သာရွိပါသည္။ အဆင္မေျပမႈမ်ား ၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိခဲ့ၾကသလို ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာ ၊ စိတ္ခ်မ္းသာဖြယ္ေကာင္းေသာ အခိုက္အတန္႔မ်ားကိုလည္း ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၾကရပါသည္။

001.jpg

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ Admin team ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကရသကဲ့သို႔ MSC chat group မ်ားအားလည္း ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ အသစ္ျပန္ဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္ကိုပင္ မမွတ္မိႏိုင္ေတာ့ပါ။ ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း ဤ တႏွစ္တာကာလအား ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔ အေကာင့္အား ျပန္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ အခ်ိဳ႕ က SP 1000 ေရာက္သြားၾကသလို အခ်ိဳ႕က 500 ,300 စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ရွိေနၾကပါသည္။

ဤ SP 100 , 500 , 1000 ဟူေသာ အတိုင္းအတာမွာ မိမိ ဤ steemit platform ေပၚတြင္ မည္သို႔ မည္ပံု ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကသည္ႏွင့္ အမ်ားႀကီးသက္ဆိုင္ပါသည္။ နည္းပညာ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးဟူေသာ အေၾကာင္းအရာအား ဆက္ပါအံုးမည္။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ ဤ steemit platform အား အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ကို MSC member တိုင္းက သိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အလြယ္ကူဆံုး ႏွင့္ အ႐ိုးရွင္းဆံုး ေျပာရလ်င္ ဘယ္ကမွန္းမသိ ၊ တကယ္မရွိေသာ ၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ မရေသာ ၊ ကိန္းဂဏန္း အေနျဖင့္သာရွိေနေသာ ဤ အရာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ သံုးစြဲ၍ ရေသာ ေငြေၾကးတရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလည္း အသံုျပဳႏိုင္သည္ဟု ေျပာျပလ်င္ လူ အေယာက္ ၁၀၀ တြင္ ၇၀ ေလာက္က ကၽြန္ေတာ့အား ႐ူးေနသူဟု ယူဆၾကပါလိမ့္မည္။

တကယ္လည္း အ႐ူးဟု အေျပာခံခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယံုၾကည္ခ်က္တခုျဖင့္ ဇြဲရွိရွိႀကိဳးစားလိုက္ေသာအခါ အသီးအပြင့္ အခ်ိဳ႕အား ျမင္ေတြ႕ေနၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ MSC အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ တႏွစ္တာ အတြင္း တဦးခ်င္းစီမဟုတ္ပဲ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ လႈပ္ရွား လိုက္ေသာအခါ ေအာက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ အမည္နာမမ်ားကို မေဖၚျပလို၍ အဂၤလိပ္ စာျဖင့္ေရးသားလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေငြပမာဏ အေရအတြက္မွားလ်င္ ကၽြန္ေတာ္အမွတ္မွား ျခင္းသာျဖစ္၍ ျပန္လည္တည့္မွတ္ေပးေစလိုပါသည္။

002.jpg

  1. Donation to the students of a village which far from urban area ( 150000 Kyat )
  2. Donation to the new monastery ( 250000 Kyat )
  3. Donation to the mother of a member who need help for hospital bill ( 50000 kyat )
  4. Donation to the mental hospital ( 390000 kyat )
  5. Donation to the monastery for Nobel offering food ( 100000 kyat )
  6. Donation to the building of new bridge ( 226700 kyat )
  7. Donation to the father of a member who need help for hospital bill ( 265000 kyat )
  8. Donation to the building of library ( 91000 kyat )
  9. MSC one year anniversary gathering ( 500000 kyat )

ဤ ျမန္မာေငြ သိန္း၂၀ ဟူေသာ ပမာဏသည္ တႏွစ္သား အရြယ္ရွိေသာ MSC အတြက္ေတာ့ အေတာ္အတန္မ်ားေနၿပီ ျဖစ္ေသာပမာဏ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုထုတ္ယူသံုးစြဲ ၿပီးေသာ ေငြပမာဏ မ်ားအျပင္ လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ MSC bank account ထဲတြင္ အရံလက္ က်န္ေငြသား ၄ သိန္းရွိ ေနပါေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ၏ ယခင္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ အတိုင္း ဤ steemit platform ေပၚတြင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ လႈပ္ရွား ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ထုတ္ယူၾကႏိုင္ရန္ ဟူေသာ အခ်က္မွာ အထက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ရလဒ္မ်ားက သက္ေသျဖစ္ပါသည္။

အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားအား တလံုးတခဲတည္း အကူအညီမေပးႏိုင္ေသာ္လည္း အုပ္တခ်ပ္ သဲတပြင့္ အျဖစ္ေတာ့ ပါဝင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤ သိန္း၂၀ ဟူေသာ ေငြေၾကးအား အင္တာနက္မွ ထုတ္ယူခဲ့ၾကသည္မွာ ယံုတမ္းစကားမဟုတ္ပါ။ Member တို႔၏ 1 Steem , 1 SBD ဟူေသာ အရာမ်ားအား စုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ အကူအညီ၏ အေရးႀကီးျခင္း ၊ အေရးပါျခင္းသည္ အကူအညီလိုအပ္ေနသူသာ ပို၍ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။

ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း ဤ platform ေပၚမွ သိန္း၂၀ ဟူေသာ ေငြေၾကးထုတ္ယူႏိုင္ရန္း စြမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္တေယာက္တည္းမဟုတ္ပါ။ Members မ်ားကိုယ္တိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို Members မ်ားကလည္း SP 10000 ေက်ာ္သူမ်ားခ်ည္းသာေလာ။ မဟုတ္ပါ။ အထက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပထားသကဲ့သို႔ SP 300 , SP 500 အစရွိသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ မွ် ေရးျပရလ်င္ ဤ steemit Platform ၏ အက်ိဳးမ်ားမႈကို ျမင္ႏိုင္မည္ဟုယူဆပါသည္။ အနည္းငယ္ျဖည့္စြက္ေတြးၾကည့္ပါ။ အကယ္၍ Member တိုင္း ၏ SP က ၅၀၀၀ အထက္တြင္ ရွိေနမည္။ ျပင္ပ ေစ်းကလည္း USD $10 ခန္႔တြင္ရွိေနမည္ ဆိုလ်င္ MSC အေနျဖင့္ မည္မွ်ေလာက္ အက်ိဳးအျမတ္ထုတ္ယူႏိုင္မည္ကို မွန္းဆ ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

003.jpg

မိုင္၁၀၀၀ အကြာအေဝးရွိေသာ ခရီးအား ပထမဆံုးေျခလွမ္းျဖင့္ စတင္ရသလို ၊ ေငြတသိန္း ဟူေသာ ပမာဏ အတြက္ တက်ပ္ ဟူေသာ အရာမွ စတင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ စိတ္ပ်က္ အားေပ်ာ့ လာေနၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ Member မ်ားအား အားေပးလိုသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အခြင့္အေရးသည္ ေနာက္ထပ္ ၅ လသာက်န္ပါေတာ့သည္။ ထပ္မံ၍ သတိေပးပါမည္။ Steem ေစ်းတက္ေလ SP စုရ ခက္ေလျဖစ္ပါသည္။

အေျခအေနတခုေရာက္လ်င္ မိမိတဦးခ်င္စီသာမက အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ပါ အက်ိဳးမ်ားမည္ ျဖစ္ေသာ ဤ steemit Platform အားယံုၾကည္မႈတခုထားေစခ်င္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးအစပိုင္းတြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ နည္းပညာ၏ အက်ိဳးေက်းဇူး ဆိုသည္ကို members မ်ားသိေလာက္ၿပီဟုယူဆပါသည္။

ဤ steemit platform နည္းပညာသည္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ သူ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ ပံုစံသို႔ ေရာက္ရွိရန္ အခက္အခဲကာလတခုအား ရင္ဆိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အတူ ဤ platform အားမွီခို ေနၾကေသာ တနည္းအားျဖင့္ အသံုးျပဳေနၾကသူမ်ားကလည္း အနည္းႏွင့္ အမ်ား ထိုအခက္ခဲ၏ ႐ိုက္ခတ္မႈကို ခံရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

အခက္အခဲေတြ႕တိုင္း အားပ်က္သြားၾကသူတို႔မွာ စိတ္အားေပ်ာ့ညံ့သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾက၍ ေအာင္ျမင္မႈဟူသည္မွာ ထိုသူမ်ားႏွင့္ ေဝးေဝးတြင္သာ ေနေလ့ရွိပါသည္။ ဤလမ္းခရီးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေခ်ာ္လဲၾကပါလိမ့္မည္။ ကိစၥမရွိပါ။ ေခ်ာ္လဲတိုင္း ျပန္ထ ႏိုင္ဖို႔သာ အေရးႀကီးပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ တႏွစ္သာအတြင္း ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ USD $7 ဟူေသာ အေျခအေနတြင္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကသလို႔ USD$ 0.9 ဟူေသာ အေျခအေနတြင္ လည္း စိတ္ပ်က္မေနရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

004.jpg

အခ်ဳပ္ဆိုရလ်င္ အျခားေသာ on line ေငြရွာၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မည္သို႔ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည္ကို ကၽြန္ေတာ္မသိပါ။ စိတ္လည္း မဝင္စားပါ။ ကၽြန္ေတာ္၏ ရည္မွန္ခ်က္သည္ ဤ steemit platform ႏွင့္ MSC အေပၚတြင္သာရွိ၍ ကၽြန္ေတာ္၏ စိတ္အာရံုမ်ားကလည္း အခ်ိန္ျပည့္ နီးပါး MSC ႏွင့္ Steemit Platform အေပၚကို ျမဳပ္ႏွံထားပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤ steemit platform ျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအားလံုးတို႔၏ ဘဝကို မေျပာင္းလည္း ေပးႏိုင္ေတာင္ ယံုၾကည္သူ အခ်ိဳ႕၏ ဘဝကိုေတာ့ ေျပာင္းလည္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ထား၍ ျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည့္သည့္ အတိုင္းလည္း တစိုက္မွတ္မွတ္ အေကာင္ထည္ေဖၚလ်က္ရွိပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးအား ကၽြန္ေတာ္ အလြန္သေဘာက်ေသာ ကဗ်ာ စာေၾကာင္းေလး တခုျဖင့္ အဆံုးသတ္ခ်င္ပါသည္။

" For men may come and men may go, But I go on for ever "

ျမန္မာလူငယ္မ်ား steemit တြင္ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ....

logo.png

Photo Credit : Original source

Author : Henry Aung ( Kachin )
MSC : 001

Sort:  

ယုံၾကည္မႈနဲ႔ေရွဆက္ဖုိ႔အားယူေနဆဲပါ. 😊

အားေပးပါတယ္.... အရမ္းေနာက္မက်ေသးခင္ အရွိန္ရေစဖို႔ ပိုႀကိဳးစားေစခ်င္ပါတယ္။

Leader ရ့ဲအားေပးစကားေၾကာင့္ အားရိွရပါသည္

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

သားတို ့MSC နဲ႔အတူ သားလဲေအာင္ျမင္ပါေစ

ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ အန္တီ

ပုံမွန္‌‌ေလးလုပ္‌‌ေနရင္‌ကို ျဖစ္‌ပါတယ္‌ ။အထူးတလည္‌ႀကိဳးစားစရာမလို‌ေအာင္‌ ဆရာတို႔က လမ္‌း‌ေဖာက္‌ထားတာပါ။ကြၽန္‌‌ေတာ္‌လည္‌းဒီလမ္‌းသမိုင္‌းမွာ ပါခ်င္‌လုိ႔ အုတ္‌တစ္‌ခ ်ပ္‌ သဲတစ္‌ပြင္‌့ ျဖစ္‌ ျဖစ္‌ လုပ္‌အား‌ေပး‌ေနပါတယ္‌ ။‌ေနာင္‌တစ္‌ခ ်ိန္‌ ဒီလမ္‌းႀကီး ျမင္‌တိုင္‌း ပီတိ ျဖစ္‌ခ်င္‌လို႔ပါ။အားလံုးကိုယ္‌စား ကိုဟင္‌့ကို ‌ေက ်းဇူးအထူးတင္‌ပါတယ္‌။

တကယ္ေတာ့ ဒီလမ္းေပၚေလွ်ာက္ရင္း တဝက္တပ်က္နဲ႔ လမ္းေပ်ာက္သြားၾကသူမ်ားကိုယ္စား အရမ္းဝမ္းနည္းမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစိုက္မတ္မတ္ ေလွ်ာက္ေနသူ အခ်ိဳ႕ ရွိေနေတာ့လည္း အားတက္ရပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔စခဲ႔တာ0.9ပဲေလ။

ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာ... လက္ရွိ ေစ်းက်ေနတာကို the last drop လို႔ ေျပာေနၾကသလို ဝယ္စုခ်င္ေနသူမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုး အခြင့္အေရးပါတဲ့။

စိတ္​ပ်က္​အား​ေပ်ာ့တာမ်ိဳးမျဖစ္​ပါဘူးဗ်

ယံုပါတယ္ ကိုေအာင္ႀကီးေရ...

စိတ္မပ်က္ အားမေလ်ွာ႔ Steemit အေပၚ ယံုျကည္မွဳနဲ႔ ဆက္လက္ႀကိဳးစားေနဆဲပါ ။

သူ႔ထက္ေကာင္းတာေတာင္ သူ႔ေလာက္မေကာင္းဘူး။

ဘဲဥမကြဲတဲ့ ပိုစ္ေလးေတြဘ၀ကေန အခုဆို USDက်ပ္ဂဏာန္းထိျမင္ေနရပါၿပီ။ မည္သို႕ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနပါေစ Steemit Platform ကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနပါမည္။

MSC ၏ ေထာက္တိုင္မ်ားျဖစ္လို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ ယံုၾကည္ သူမ်ားရွိေနသေရြ႕ MSC လမ္း ေျဖာင့္ျဖဴးေနပါလိမ့္မည္။

စိတ္ပ်က္လက္ေလွ်ာ့ျခင္းအပထား ပို၍ ႀကိဳးစားေရးတင္ေနသည္ကို
Steemit account အား ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္ေပမည္။
Online ေပၚမွ အက်ိဳးအျမတ္ကို မိမိအတြက္ မခံစားဖူးေသးေသာ္လည္း
မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ၾကံဳရမွဳ မ်ားေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ခရီးဆက္ရင္း
အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ပိုေကာင္းဖို႔ ျဖစ္လာသည္ဟု
လက္ခံရင္း MSC အဓြန္႔႐ွည္ေအာင္ျမင္ပါေစဟုသာ....

ကိုဟိန္းကိုေတာ့ ယံုပါတယ္။ စာေရးအားကိုလည္း သေဘာက်မိပါတယ္။

Your articles are great.

ယုံျကည္မွဳနွင့္အတူျကိုးစားေနဆဲပါ

အေကာင္းဆံုးပါ....

အားရစရာ ေကာင္းလိုက္ပါဘိ

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 51076.01
ETH 4328.61
BNB 582.27
SBD 6.30