സാധാരണയായി

in #mysteemit3 years ago

അടുത്ത രണ്ട് സീസണുകളിൽ കഹ്സൊന് ညောင်ရေသွန်း ဆိုထားတဲ့အတွက် തലക്കെട്ട് വെള്ളം ညောင်ရေသွန်း അശുഭാപ്തിഭാവമാണ് വരും പകർന്നു ചെയ്തു. കസൊന് പോസ്റ്റ്-ക്രിസ്ത്യൻ കലണ്ടർ, സാധാരണയായി ഏപ്രിൽ വരുന്ന വളരെ ചൂട് കാരണം വേനൽക്കാലത്ത് ചൂട് എന്ന, വെള്ളം ഒരു ചെറിയ മരം നോക്കുകയും വേണം വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അടയാളം കസൊന് പറഞ്ഞു.

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here